29 Mar, 2023

Ytterligare ett bolag jag VILL äga - Moncler

Uppdaterad:
31 Jan, 2024

För cirka tre år sedan skrev jag ett inlägg och en analys av det italienska lyx- och klädesbolaget Moncler. Jag lyfte fram hur samtliga nyckeltal var imponerande, men att värderingen för mig och mitt sätt att investera var i högsta laget. Emellertid växte de snabbt och kraftigt och givet att denna tillväxt skulle fortsätta skulle de relativt snart växa in i den, där och då, för stora värderingskostymen. 

Varumärket Moncler är en av de ledande aktörerna inom lyxiga ytterkläder alternativt ytterkläder inom premiesegmentet. Det är globalt närvarande med 34 % av försäljningen genererad i EMEA, 17 % i Amerika och 49 % i Asien och resten av världen. Det mesta av företagets försäljning är direkt till konsument, med nästan 80 % genererade via den egna detaljhandelskanalen. Cirka 75 % - 80 % av intäkterna genereras i kärnsegmentet ytterkläder, medan resten i kategorierna accessoar, stickade kläder och skor.

Moncler har även förvärvat Stone Island – en affär som blev fullt ut klar i slutet av 2021. Stone Island tillhör premiumsegmentet, om än att det inte är samma höga prisklass som produkter från till exempel franska Hermés eller Kering. Bolaget grundades under tidigt 1980-tal och har sedan dess växt med en imponerande kraft.

Moncler är, likt L’oreal som jag skrev om för ett par veckor sedan, ett bolag jag länge önskat äga, men där jag aldrig bedömt R/R vara tillräckligt attraktiv. Hittills har det visat sig vara (mycket) dumt att inte svälja den höga värderingsdosen, men är det ett motiv för att göra det nu? När jag satte mig ned med bolagets senaste rapport för räkenskapsåret 2022 blev jag återigen påmind om vilken enorm marknad lyxsegmentet är samt tillhör. Därtill är detta något som är tidlöst, ty människan har alltid velat visa upp sin ”makt” och befästa sin ”status”, likt de primater med stenåldershjärnor vi är. 

Monc

Med tiden kommer allt fler införlivas i medelklassen, om än att det potentiellt kommer vara ett par, tre, fyra, fem år nu som kommer vara mer krävande och således göra ett den tidigare raka tillväxtkurvan för såväl medelklass/människors allmänna ekonomi som för lyxbolagen kan få sig en liten törn. Ju fler som får mer disponibel inkomst, desto fler kommer också gå från medel till högmedel/höginkomstagare. Adderar vi till detta människans suktande efter att visa sig ”ståtlig, stor och mäktig”, men också det faktum att det är kvalitativa produkter där konsumenten sannerligen får bra värde för de dyra kostnaderna bedömer jag sektorn som helhet vara en attraktiv allokering.

”Ökad inkomst + människans primära instinkter + en önskan att ha kvalitativa produkter = ökad tillväxt för bolag såsom Moncler, Kering, Hermés, LVMH med flera.”

Den senaste rapporten var likt ett knock out-slag från valfri boxare, förslagsvis Mike Tyson. Omsättningen ökade, valutajusterad, med 27 %. EBIT ökade från €603,2 miljoner till €774,5 miljoner, motsvarande en procentuell ökning om 28,3 %. Vidare var rörelsemarginalen 29,8 %, tre procentenheter bättre FY2021 då den låg på 29,5 %. Detta för att nämna några få bland många ljuspunkter.

Under året har man även återköpt egna, utomstående aktier motsvarande ett belopp om €48,4 miljoner samt delat ut en del av sin vinst till de välförtjänta delägarna. Beträffande utdelningen höjs den från tidigare €0,6 till €1,12, en höjning som motsvarar 86,6 %. Observera då att detta görs under ett år (2022) som var minst sagt omtumlande. 

I rapporten skriver VD, Remo Ruffini: ” Looking at 2023, the macroeconomic environment remains complex and characterized by continued uncertainty, but also by many opportunities. Despite the unpredictability of the scenario in which we operate, we face the year with confidence and energy, conscious of our flexible and reactive organization and of our clear strategic vision whose priority is to continue strengthening our brands, always involving and inspiring new communities, “Beyond Fashion, Beyond Luxury.” 

Mon

Värderingen är hög, som då jag först skrev om dem för tre år sedan. Till en kurs om cirka €61 är värderingen i form av P/E 26,8 och EVEBIT 21,5. Sistnämna ligger näst intill på decimalen på samma som det tioåriga snittet, medan värderingen är lägre idag än snittet för de senaste tre, fem samt sju åren. 

För att ge en viss bild av bolagets nyckeltal ges nedan tabell, om än att mer finns att säga. 

 BruttomarginalEBIT-marginalVinstmarginalFCF-marginal
202276,4 %29,8 %23,3 %18,9 %
Treårssnitt76,2 %27,9 %21,1 %25,5 %
Femårssnitt76,8 %28,6 %21,8 %26,3 %
Sjuårssnitt76,6 %28,6 %21,2 %24,6 %
Tioårssnitt75,4 %29 %20,2 %20,8 %

Beträffande skuld och soliditet är den per räkenskapsåret 2022 lite, på marginalen, högre än de historiska snitten, vilket bland annat kan härledas till ett ökat capex samt ökat lager i förebyggande syfte. Vidare har även förvärvet av Stone Island en påverkan. Emellertid är soliditeten starka 62,6 % och nettoskulden blott 0,4 relativt EBITA. Mätt i procent är densamma 8,4 %, vilket jag inte bedömer som oroväckande. 

BD

Då jag har som ett kriterium att bolagen skall dela ut samt ha en positiv utdelningstillväxt blir det lite sifferpornografi då jag studerar de senaste 9 åren (bildkälla: Börsdata). Likt många ställde man in/sköt upp utdelningen under corona, vilket försvarades med att man på intet sätt ville utsätta bolaget för risker. Intressant är att man under coronakrisen också utökade sin närvaro inom parfymer. Utdelningenshöjningen från 2021 till 2022 blev mäktiga 86,6 %. Just den senaste, från €0,6 till €1,12 syns ännu ej på Börsdata, då de inväntar få alla data från sin samarbetspartner. 

Vinsttillväxt är ”a & o”, men en viktig del är att den inte sker samtidigt som antalet aktier ökar än mer. Helst vill jag se återköp alternativt inga nyemitterade aktier och ökad vinst. För Moncler är de historiska data aktningsvärda. Vinsttillväxten de senaste fem, sju samt tio åren är 17,9 %, 19 % samt 21,2 %. PEG på rullande 12 månaders vinster är näst intill exakt 0,5, vilket är extremt starkt, imponerande och, för en investerare; attraktivt. Relativt ett P/E 26,8 blir värderingen ej så farlig, men frågan är om den starka tillväxten kan bestå? Bra bolag tenderar, år efter år, att vara bra bolag, men det finns också undantag som bekräftar regeln. Givet dagens data bedömer jag inte Moncler bli nämnda undantag. 

Moncler är ett bolag jag vill äga, men där jag är osäker på nedsidan. Att göra en kassaflödesanalys samt beräkna att snitt för vinstutvecklingen gör att jag blir mer lugn. Stora delar av mig lutar åt att svälja den höga värderingen. Dock skall jag ge mig själv helgen för att verkligen få tid att tänka och reflektera.

Äger du Moncler? Tankar om dels bolaget, dels dess värdering?

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.