9 Jun, 2024

Minska risken med depå?

Uppdaterad:
9 Jun, 2024

Jag har tidigare varit inne på det här med att lägga en del av portföljen i traditionell depå där man skattar 30% av vinsten istället för på ISK och KF. I veckan började jag återigen fundera i de banorna.

Bakgrunden till att funderingen kom upp är främst:

  • En ganska stor del av portföljen ligger i indexfonder utan utdelning. När skatten ska betalas löpande en gång i kvartalet eller en gång om året blir det en viss administration som behöver hanteras. Ska fondandelar säljas eller ska aktieutdelningarna täcka skatten för tillgångar utan utdelning? Med högre skatt i procent och en större portfölj är det nu över 150 000 kr om året som ska skakas fram till skatt. Och de här pengarna måste fram även om börsen skulle gå ner under ett par år.
  • Fonderna har gått bra under en period (största delen ligger i globalt index som gått upp lite över 50% de tre senaste åren). Detta säger så klart inget säkert om kommande årens utveckling, men helt klart är att det varit bra att ha ISK/KF under dessa år och att det skulle vara möjligt att ta hem lite vinst från det som varit utan att behöva betala mer skatt än det som redan betalats.
  • Skulle börsen gå upp 1-5% om året i snitt kommande 5-10 år blir skatten ungefär den samma på depå eller ISK/KF. Går börsen upp mer än 5% om året under några år till samtidigt som vi gör obefintliga uttag har vi kommit i en situation där vi har en sådan marginal att det spelar mindre roll om vi betalar lite onödigt hög skatt. Skulle däremot börsen gå ner 25-50% under några år med start nu skulle det vara skönt att inte behöva spä på nedgången för att dessutom betala 1% av värdet i skatt varje år.
  • Som alltid behöver man inte göra antingen eller. Tanken har inte varit att flytta allt till depå utan kanske flytta över 10% av portföljen och om börsen skulle fortsätta upp resten av året kanske flytta 10% till strax innan årsskiftet.

Så långt kanske det låter som klappat och klart för ett byte. Men efter att ha tänkt några dagar, försökt göra lite beräkningar av olika utfall i Excel samt diskuterat frågan med tre smarta personer har jag ändå landat i att det får ligga kvar som idag på ISK och KF.

Det har visserligen varit rätt svårt att få till vettiga beräkningar tycker jag. Men jag tycker ändå att jag märkt när jag trixat runt att det har rätt liten betydelse om 20% av portföljen beskattas si eller så. Som ett sätt att begränsa effekten av en börsnedgång blir det helt enkelt ett väldigt trubbigt verktyg jämfört med andra alternativ som att placera en del på sparkonto, räntefond, guld eller annat. 

Vi anser oss dessutom tåla svängningar i portföljen rent mentalt, troligtvis är de första lite större uttagen ett par år bort och det mesta talar för mindre än 4% uttag per år i snitt de kommande 10 åren. Och det mest troliga är ändå att börsen som helhet avkastar mer än de 3% om året som krävs för att räkna hem det hela rent matematiskt.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.