15 Feb, 2024

AQ Group Bokslutsrapport 2023

Uppdaterad:
15 Feb, 2024

AQ Group fortsätter den fina utveckling som varit tidigare kvartal.

Q4 bjöd på 12 % ökad omsättningen men rörelseresultatet ökade med 30 %. Inte lika höga siffror som föregående kvartal men ändå godkänt. AQ Group har uppvisat otroliga 10 kvartal med väldigt hög tillväxt. Så frågan har ju hela tiden varit när det ska börja mattas av. 

Förra kvartalet toppade rörelsemarginalerna. De är fortfarande goda men Q4 landade på 8,7 % vilket fortfarande är högre än bolagets mål. 

Kassaflödet är fortsatt väldigt starkt.

För helåret ökade omsättningen med 27 % och rörelseresultatet med 61 %! Det ger en rörelsemarginal på helåret på 8,8 % (7).

Väldigt starkt kassaflöde ger även en urstark balansräkning. Soliditet på nu 63 % (56). Ibland kommer det något större förvärv, men verkar inte som bolaget hittat någon lämplig kandidat. Istället väljer man att fördubbla utdelningen till 6,66 kr/aktie (3,33).

Vem hade anat att en rörelse som AQ Group i denna miljö kan tjäna pengar likt en bank… Överträffar förväntningarna.

Enligt VD är det gasen i botten just nu

”Tillväxten har skett inom samtliga marknadssegment men framför allt inom elektrifiering, kommersiella fordon och försvarsindustri. Vi älskar tillväxt på AQ! Dessvärre har vi inte lyckats höja vår kapacitet i så snabb takt som våra kunder önskat vilket lett till leveransförseningar”

Elektrifiering och försvar. Kan man ha mer makrovind i ryggen?

Är man nöjd? Nej. Efterfrågan leder till problem som innebär störningar och enligt VD har det gnagt på marginalerna. Som hade kunnat varit ännu högre om man haft produktionskapacitet på plats. 

Hur som helst så är utsikterna för 2024 enligt VD väldigt positiva.

”Vi ser positivt på utvecklingen för våra kunder under 2024. Vi är en liten del av omställningen mot ett mer elektrifierat samhälle och där är det god tillväxt. Vi ser också stark tillväxt inom försvarsindustrin, och vi upplever att vi tar marknadsandelar inom kommersiella fordon. Vi har också en fin lista på potentiella förvärv som vi vill genomföra. Så allt som allt är vi fortsatt positiva till AQ’s utveckling under 2024."

AQ Group har aldrig redovisat förlust. Fin tillväxt. Urstark balansräkning. Kvalitetsbolag rakt igenom. En långsiktigt keeper.

På sista raden blev vinsten 2023 34,57 kr/aktie (22,43). Värderingsmässigt landar vi då in på ca PE 15, PS 1,1 En otrolig vinstutveckling den sista tiden. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.