28 Dec, 2023

Är Bravida intressant?

Uppdaterad:
24 Jan, 2024

Nämnde i förbigående Bravida för några inlägg sedan. Intallations- och servicebolaget som levererar energi, värme, kyl, vatten, ventilationskomponenter m.m. till fastigheter.  Bravida har inte varit Mr Markets favorit året som gått. En del problem med kundfordringar i Danmark samt lägre betalningsvilja nu när ränteläget blev högre har oroat lite. Det fria kassaflödet har tagit ett fall nedåt under året. Projektnedskrivningar samt tuffa utsikter då det gäller bygg och inte minst bostadsbyggande har även det satt sina spår i kurs och värdering.

Med det sagt så har Bravida en intressant historik med en trevlig stabil utveckling, med brasklappen att de sattes på börsen så sent som 2015. Så den s.k. juryn hur man klarar av tuffare tider är fortfarande ”out there”. I nuläget checkade bolaget i alla fall 7 punkter och är på väg att klara en 8:e om historiken kan hålla i sig. 

Bravida analys
Utdelning/aktie. Källa: Börsdata

Balansräkningen kvalar inte riktigt in. Vilket man gärna vill se hos bolag som närmar sig eventuella tuffare tider, men det är inte heller några dåliga siffror. En titt i nuläget ger en soliditet på 34 %, debt/equity 2, nettoskuld/ebitda 1,3. Mitt krav på att de immateriella tillgångarna inte ska dra iväg för mycket stökar för bolaget som är delvis förvärvsdrivet.  

Andelen service står för ungefär hälften av omsättning och installation den andra halvan. Service har i regel en stabilare intjäning och bättre marginaler. På totalen levererar bolaget tämligen stabil rörelsemarginal på ca 6 % i snitt, men som nämndes ovan så har det fria kassaflödet för i år gått från till det historiska strax över 4 % i FCF-marginal till i år ca 2 %. Det ser därmed inte ut som någon utdelningshöjning i år såvida man inte väljer att ta det på balansräkningen. Men vem vet. Det kan lossa rätt som det är.

Bravida-aktien är troligen tämligen flödesdriven då det är ett stort antal fonder som står på ägarlistan. Bravida sattes på börsen av Bain Capital och tagare var många fonder. Alla ska alltid ut och in samtidigt. 

De senaste dagarna har aktien gjort ett litet glädjeskutt uppåt. Som så mycket annat. Dock inget baserat på vad jag kan se i rapporter, utan där taktar det på ungefär som vanligt. Inga alltför mörka rubriker. Bolaget säger sig också ha fokus på marginal före volym.

”Nettoomsättningen ökade med åtta procent varav tre procent organiskt. Vi har fortsatt organisk tillväxt i Sverige, Norge och Finland men på en mer normal nivå än tidigare kvartal. Bravidas fokus på marginal före volym medför att vi under rådande prispress har en striktare projektselektering. Efterfrågan är dock bättre än förväntat och vi ökade orderingången, både inom service och installation, med elva procent vilket resulterar i en fortsatt god orderstock.”

Även kassaflödet nämns i senaste rapporten.

”Generellt ser vi idag en något sämre betalningsvilja hos våra kunder med fler diskussioner som försenar betalning och leder till ökad kapitalbindning. Att förbättra kassaflödet har högsta prioritet”

Man behöver få ordning på detta och kanske om nu räntan stabiliserat sig och man nu lättare kan räkna på saker blir det ordning på kundernas betalningsvilja.

Nu när fastigheter gjort vad som ser ut som sin vändning så är jag inte lika intresserad att fortsätta köpa så mycket mer där. Nu får det spela ut, men det kan finnas andra branscher som Mr Market ser mycket mörker i. I alla fall ta en s.k. bevakningspost i så får vi se hur 2024 utvecklar sig. 

Värdering på Bravida i skrivande stund är PE 12,5, PS 0,56, EV/EBIT 10,9, direktavkastning 4,1 %.

Bravida har en historisk omsättningstillväxt på ca 10 % per år i snitt. 

Bravida
Omsättning/aktie. Källa: Börsdata

Den historiska snittvärdering ligger på ca PE 18, P/S 0,7, EV/EBIT 15. Sett till historiken är Mr Markets syn på Bravida något mörk. Även om man jämför med 2017-2018. Det skapar intresse.

Några tankar om Bravida?

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.