15 Feb, 2024

Beijer Alma Bokslutsrapport 2023

Uppdaterad:
15 Feb, 2024

Bokslutsrapporterna fortsätter trilla in i en strid ström. Idag kom Beijer Almas så låt oss notera ned de viktigaste ur den.

Q4 innebar en ökad omsättning på ca 16 %. På helåret innebar 2023 en ökad omsättning på 17 %. Gott så.

Även rörelseresultatet höjdes om än inte i samma takt. 4 % ökat röreseresultat för Q4 medan året bjöd på 8 % ökat rörelseresultat. Rörelsemarginalen för helåret landade in på 13,7 % (13,2). Det får också lov sägas vara godkänt.

Ingen fara och färde vad VD signalerar i alla fall:

”Tillväxten i kvartalet var i huvudsak organisk trots en blandad efterfrågebild inom koncernens diversifierade kundbas. Volymerna inom de breda industrisegmenten var stabila och flera andra kundsegment, såsom fordonseftermarknad, medicinteknik och andra nischer, visade god tillväxt. Marginalpress har adresserats med åtgärder i berörda verksamheter, vilket belastade kvartalets resultat. Kassaflödet fortsatte vara starkt relaterat till både god intjäning och vårt fokus på att stegvis minska lagernivåerna. Kvartalets sista månad var noterbart svagare, men under inledningen av det nya året har vi sett en återgång till en mer normal efterfrågan”

Såvitt det går bedöma tenderar man vara snabbfotad och man lyckas hålla marginaler över tid, trots en alltid föränderlig värld.

Rörelsemarginal, Källa: Börsdata

Orderingången var överraskande stark. Visserligen en del förvärv, men en hel del organiskt. Lägg därtill en del valutamotvins då var kvartalets ökade orderingång med i mitt tycke väldigt bra.  På helåret var orderingången upp även där och då är förvärv den stora biten, men en organisk tillväxt visar ändå på att det tuffar på där ute med efterfrågan.

Det som inte är bra att det ökat är skuldsättningen. Det man ”vunnit” i ena änden med förvärv och tillväxt har man med andra ord finansierat med ökad skuld under 2023. Dock verkar man börjat vända på det nu under Q4 då kassaflödet varit gott från rörelsen. Bra så.

När vi kokar ner allt till sista raden blir vinsten således 8,61 kr/aktie. Det är i linje med föregående år om man exkluderar det som avvecklats. Så ingen större överraskning där.

Utdelningen föreslås till 3,85 kr/aktie.

Värdering ca PE 20. Strax över 2 % i direktavkastning och ett PS-tal på ca 1,5. Ställ det mot antaganden på servetten om en rörelse som snittar på en rörelsemarginal på ca 13 % över tid och har ca 7-8 % omsättningstillväxt. Det är med andra ord vare sig ett fynd eller euforipris i skrivande stund.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.