7 Nov, 2023

Beijer Alma Q3 2023

Uppdaterad:
7 Nov, 2023

Upptäckte att det inte har blivit någon notering kring Beijer Alma. Sedan bokslutet. 2022 stökade runt lite med förvärv och avyttringar. Bolaget har också ändrat sin strategi något från att vara en högutdelare och istället gå in för förvärvsdriven tillväxt. Samtidigt urholkade man balansräkningen.

Enligt mitt sätt att se så svängde bolaget om i en lågräntemiljö och ”följde John” på många andra. Hur det kommer falla ut återstår att se.

De i USA förvärvade verksamheterna gav man motsvarade PS 4 för. I mitt tycke dyrt för industriverksamhet i branscher som Beijer Alma, men eftersom några marginaler inte är kända så är det svårt att exakt veta. Det vanligaste reptricket bland förvärvsdrivna bolag är att köpa bolag för en prislapp som är lägre än vad de själva är värderade till (per vinst eller omsättningskrona).

För Q3 så var omsättningen upp 13 %. Detsamma gällde det justerade rörelseresultatet vilket ger en dylik marginal på 13,4 % (13,5).

Den numera väldigt intressanta orderingången växte med ca 21 %. Vi ser med andra ord riktigt samma mönster här som i en del andra bolag.

Tillväxten kommer dock från förvärven.

” Tillväxten i kvartalet var förvärvsdriven.” som VD skriver, men det verkar inte ligga några nya förvärv i närtid. 

Det kommer troligen ge att jämförelsesiffrorna nästa år blir något annat än det man uppvisat i år.

Även om tillväxtssiffrorna på översta raden ser fina ut så blir det tydligt att det är en inbromsning på G.

” Företagsförvärv bidrog med 10 procent och förändrade valutakurser med 8 procent till omsättningsökningen, medan den organiska tillväxten var -5 procent”

Som jag var inne på ovan så tar man på sig skuld.

”Nettolåneskulden har ökat med 455 MSEK sedan årsskiftet och uppgår till 2 288 MSEK 30 september 2023. Ökningen är främst relaterad till gjorda förvärv under 2023”

Debt/Equity på 1,4. Vid bokslutet 2022 var den 1,24 och går man 9-10 år tillbaka så hälften av det.

Soliditet på 42 % och man har som sagt transformerat sig så i princip hela det egna kapitalet har en motsvarande post på goodwill/immateriella tillgångar.

Rullande vinst är ca 7,20 kr/aktie. Värdering i skrivande stund är PE 25, PS 1,6.

Källa: Börsdata

Någon utdelningshöjning tror jag inte på. Om den bibehålls på ca 3,75 kr/aktie motsvarar det ca 2 % direktavkastning.

Vän av ordning tänker då, men det här liknar ju Indutrade?

Rörelsemarginalerna detsamma. Tillväxten liknande. PE-talet nyligen nästan detsamma.

Ja och nej. Indutrade jobbar med (Q3 2023) en, hävstång, debt/equity på 1,25 och har en lång historik av lyckade förvärv. Utifrån mitt sätt att se det så är det samma prislapp på Beijer Alma och Indutrade, men riskprofilen är lägre på Indutrade.

Dessutom är det högst troligt att Indutrade fortsätter addera några procent förvärv även nästa år. Bibehållandes sin balansräkning. Ungefär som sköldpaddan som bara går på. Beijer Alma ser inte ut att kunna göra det. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.