16 Feb, 2024

Bravida Bokslutsrapport 2023

Uppdaterad:
16 Feb, 2024

Såg särskilt fram emot Bravidas rapport. Eftersom det är ett bolag där intresset nyligen väcktes. 

Skrev senast bl.a.

”det kan finnas andra branscher som Mr Market ser mycket mörker i. I alla fall ta en s.k. bevakningspost i så får vi se hur 2024 utvecklar sig.”

Bravida är intallations- och servicebolaget som levererar energi, värme, kyl, vatten, ventilationskomponenter m.m. till fastigheter.  Bravida har inte varit Mr Markets favorit under 2023. Projektnedskrivningar samt tuffa utsikter då det gäller bygg och inte minst bostadsbyggande har satt sina spår i kurs och värdering. Hur slutar då 2023?

Under Q4 hände inte mycket vare sig omsättningsmässigt eller orderstocksmässigt. En del marginalpress gav lägre rörelseresultat. Det är en del förlustprojekt i den danska delen.

På förvärvssidan gjordes fem förvärv under kvartalet. På helåret har man gjort 17 st. Något som på helårsbasis adderar ca 5 % på omsättningen.

Appropå helår så ökade man omsättningen med 12 % men inget hände egentligen med rörelseresultatet. Man uppvisade lägre rörelsemarginal. 2023 landade den på 5,9 % (6,4).

Omsättning/aktie, Källa: Börsdata

Resultatmässigt på sista raden landade man då på 6 kr/aktie (6,21). Med andra ord blev fallet inte så stort som kanske Mr Market räknat med. 

Man höjer även utdelningen något. Till 3,50 kr/aktie (3,25).

Värderingsmässigt handlas aktien därmed till ca PE 13, direktavkastning 4,5 %, PS 0,55, EV/EBIT 10,5.

Trots de svårigheter man räknat med att bolaget skulle hamna i så ter det sig inte så farligt. Man har navigerat bra genom stormigt vatten. Inte sagt att man nått hamn än dock. Värderingen är fortsatt aptitlig utifrån mina långsiktiga antaganden om bolaget. 

Balansräkningen är inte stark, men det är ej heller något större fara. Så som jag ser på det. Soliditet på 34 %. Nettoskuld/ebitda 0,9.

Noterar att VD och divisionschef för Bravida Danmark lämnade nu i januari. Danmark är den delen som gått sämst. Osäker på om det har ett samband eller ej. Lite längre bak i tiden är också Danmark en del med mycket tillväxt (från låga nivåer). Det kan dock visa sig att för mycket fokus på det biter en i svansen efter ett tag. Mantrat för Bravida annars är marginal, marginal, marginal.

Framåt så rent strukturmässigt så har ju Bravida med sin service och installation mycket som talar för sig. Det ter sig inte som om det kommer bli mindre arbete i framtiden. Förutom den organiska tillväxten så har Bravida även en förvärvsstrategi där man hela tiden adderar små förvärv. Inga jätteförvärv men det plussas hela tiden på. Bäckar små blir till slut till en stor å. 

VD utrycker sig med orden:

”Vi förväntar oss en god marknad för stora projekt inom infrastruktur, industri, försvarsanläggningar och samhällsbyggnation, vilket skapar möjligheter för oss.”

Historiskt växer Bravida med ca 10 %/år i snitt. Jag är fortsatt positiv efter detta bokslut.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.