9 May, 2024

Bravida Q1 2024

Uppdaterad:
9 May, 2024

För ett litet tag sedan gjordes noteringar om Bravida. Inte minst kring fusket med fakturerade timmar och dess eventuella påverkan.

”tesen är att det kommer inte få nämnbar finansiell påverkan på Bravida. Hur länge kursen ska trenda nedåt vågar jag inte sia. Det beror troligen delvis på hur rapporten ser ut och tas emot i början på maj, men det som går att säga är att Bravida nu ser attraktivt värderat ut. Igen.”

Det hela gav som sagt ypperligt tillfälle till att öka och det sågs fram emot Q1-raporten.

”Ytterligare marginalpress kan väntas under Q1, men över tid har bolaget lyckats växa med ca 10 %. Ställer man det mot värderingen så är det häromkring dags att öka igen.”

Rapporten har nu kommit och några saker att notera från den är att marginalpressen mycket riktigt höll i.

Bravida rapporterade en omsättningsminskning om 2 %, organiskt ned 6 %, men en ökad orderstock. Den ökade orderstocken var naturligtvis positiv. 

Rörelsemarginalen, som sagt, minskade till 4 % (5). Rullande 12-månaders så ligger den nu på 5,6 %. Det kan sättas i relation till 10-års snittet på 6,2 %. 

Rörelsemarginal, Källa: Börsdata

Utplaningen i omsättning och marginalpressen tänker VD möte genom att spara sig igenom perioden.

” För att anpassa verksamheten till den lägre omsättningen och förbättra marginalutvecklingen har vi vidtagit omfattande besparingsåtgärder”

Exempel nämns så som

” Vi har även anpassat bemanningen centralt och i våra lokala avdelningar utifrån efterfrågan.”

Klassiskt.

Fusket med fakturor berörs med:

” Den rapporterade incidenten avseende överdebitering mot Region Skåne är nu internt utredd och åtgärder är vidtagna.”

Det har fått gå nån chef eller två. 

Det man upptäckt är inte mycket. Verkar vara en ytterst begränsad företeelse. Hoppas det.

” Bravida har undersökt samtliga avtal i de 11 avdelningar som haft Region Skåne som uppdragsgivare. Undersökningen visar att avsiktlig överfakturering förekommit i den avdelning som Region Skåne uppmärksammat. I övriga 10 avdelningar har ingen avsiktlig överfakturering förekommit. Vi har även fortsatt en granskning av offentliga kunder i övriga Sverige, motsvarande en omsättning om cirka 500 MSEK. Inga tecken på avsiktlig överfakturering har påträffats. Granskningen kommer att fortsätta.”

Sett tweets om att alla fuskar så och därför torde det inte vara någon överraskning och till och med nästan överslätande okej. Köper inte sådana argument alls. Medvetet fusk ska alltid beivras. Det ska inte överslätas med argument som, “men dom då” eller “alla andra gör så.”

Nog om detta.

I marknadsutsikter får vi en ganska bra sammanfattning vad det är som driver affärerna

”Volymen avseende bostadsinvesteringar minskar i Sverige, Norge och Finland, vilket bidrar starkt till den totala volymnedgången inom installationsmarknaden. Bravida har dock en relativt låg exponering mot bostadsinvesteringar. Installationsmarknaden i övrigt bedöms stabil genom offentliga investeringar inom vård och omsorg, försvar och infrastruktur. Industriinvesteringar bidrar med investeringar i den gröna omställningen, kraft och elektrifieringar. Minskade investeringar i nya kommersiella lokaler kompenseras delvis av hyresgästanpassningar och efterfrågan på logistiklokaler och datacenter är fortsatt god.”

Balansräkningen fortsatt god. Soliditet på 35 %. Nettoskuld/ebitda 0,9.

Utdelningen trillar in nästa vecka. Det är 3,50 kr/aktie vilket i skrivande stund motsvarar ca 4,5 % i direktavkastning. 

Då jag varit köpare så är jag nöjd med det. Även nöjd med rapporten som sådan. Då det inte såg värre ut än förväntat.  

Värderingsmässigt. Kursen ligger kvar ungefär där jag tyckt det är köpvärt, utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. Dock har PE-talet hoppat upp nått snäpp, ca 13,5. Baserat på en lätt sjunkande vinst. PS 0,54, EV/EBIT 10,8.

Tycker det ser stabilt och fortsatt intressant ut. Kan tänka mig fortsatt kärvt Q2, men det kan sedan mycket väl bottna ur där. Gissa framtiden är alltid svårt dock, men värderingen kontra historiken gör att jag är fortsatt hållare av innehavet samt kan tänka mig fortsätta addera.

Bolaget gör en del förvärv. Inget stort skedde under Q1. Det ligger dock i möjligheternas riktning att det kan bli mer framöver. Förvärv eller ej. Långsiktigt så har bolaget mycket som talar för sig. 

En av tvistarna dock, som jag nämnt tidigare, är det institutionella och lättflyktiga ägandet. Det finns inte riktigt ägare av kött och blod i bolaget utan istället en mängd fonder. De kan både trycka på köp- som säljknappen tämligen fort och därmed kan det verkligen gå undan både upp och ner när saker händer i omvärlden. Sådant får man vara beredd på, men det kan också skapa möjligheter.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.