16 Jul, 2023

Castellum Q2 2023

Uppdaterad:
31 Jan, 2024

Kan vara bra att notera ned lite kring Castellum specifikt. Inte minst för att en tämligen stor nyemission nyligen gick av stapeln (deltog). 

Castellum följer mönstret i de andra fastighetsbolagen. Ökade hyresintäkter och driftöverskott, men höjda räntor pressar. Nedskrivningar av fastighetsvärde och försäljningar.

Man säger själv att toppen på fastighetsvärderingar nåddes Q3 2022 och därefter har man skrivit ned ca 9 % av värdena tills idag. Räknar man med försäljningar så hat man tappat lite mer än så och sedan kommer utspädningseffekten i och med nyemissionen.

Idag i alla fall så beräknas ”substansvärdet” till ca 167 kr/aktie. Jag vill påstå är det är mycket mer än 9 % med allt inräknat. Det handlar på totalen och med utspädningseffekter om närmare en tredjedel från ATH till nu.

Då tror jag dock att Castellum i dagens skick står starkare än många andra. Man har troligen gjort de nödvändiga åtgärderna. När väl Akelius tog över rodret. Sedan kan jag villigt erkänna att det kom ändock lite som en överraskning att utdelningarna ställdes in.

Men, det liksom nyemissionen, handlade om att hålla bankerna glada och på så sätt hålla nere finansieringskostnaderna. 

På förvaltningsresultatet syns liknande effekt som på substansen. 12-månaders rullande är 10,33 kr/aktie. Det betyder att drygt en tredjedel hyvlats av även där. Utspädning har naturligtvis påverkat även här när man räknar per aktie.

Kurs och värdering då? Värderingsmässigt handlas aktien idag på ca 60-65 % av substansen och till 10 gånger förvaltningsresultatet. Hur det utvecklar sig framåt beror på hur räntorna utvecklar sig framåt, men det går inte undkomma det faktum att de multiplarna är historiskt attraktiva. Det är samma multiplar som var under den s.k. finanskrisen.

Jag är troligen naiv, men jag har jättesvårt att se att det på några års sikt inte vore en bra affär med fastighetsexponering här och nu. I det korta perspektivet så kommer som sagt ränteutvecklingen styra mycket. Jag tror (och hoppas också) att de ultral-åga räntorna ej kommer tillbaka. Dylika miljöer är förödande för sund kapitalallokering. Riktiga räntor skapar mer sunda långsiktigt hållbara miljöer.

Sedan är det bolagsspecifika alltid svårt. Det finns ingen garant för att Akelius inte tänker manövrera ut småsparare. Jag skulle aldrig våga hålla ett enda fastighetsbolag när man doppar tårna så här. För mycket bolagsrisk, men som jag upprepat så många gånger. En korg kan nog utveckla sig hyfsat över tid.

Vill man hellre ha en fond så finns t.ex. indexlika fastighetsfonder till billig peng.

För att backa till nyemission igen så utrycker sig VD så här:

” Genom företrädesemissionen har Castellums finansiella ställning stärkts vilket visar sig tydligt i förbättrade finansiella nyckeltal, så som belåningsgraden på 36,9 procent (42,3) och stärkt likviditetsposition som täcker samtliga obligationsförfall de kommande tre åren. Detta ger Castellum stabilitet i oroliga tider och möjlighet att skapa långsiktigt värde framåt. I ett värsta scenario där kapitalmarknaden fortsätter vara stängd för fastighetsbranschen under överskådlig tid, så kan Castellum med enklare antagande om intjäning och försäljningar återbetala samtliga utställda obligationer i den takt de förfaller. I ett något bättre, och mer sannolikt scenario, återhämtar sig kapitalmarknaden framöver och styrräntan stannar eller viker nedåt kommande år. I det läget är Castellum väl rustat för att använda sitt kassaflöde till såväl värdeskapande investeringar som till utdelning igen.”

Det låter i alla fall lite betryggande. Precis som man som aktiesparare bör vara beredd på olika scenarion på börsen.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.