9 Sep, 2023

Clas Ohlson Q1 2023/2024

Uppdaterad:
9 Sep, 2023

Clas Ohlson får väl ändå sägas vara är en välkänd detaljhandelskedja. Bolaget grundades 1918 i Insjön, Sverige och man har således över ett sekel av erfarenhet av att vara återförsäljare av produkter inom hem, fritid, och teknik. Åker man förbi Insjön, strax söder om Leksand, så kan det vara ett lagom rastställe att stanna till där och besöka ”stugan” där allt startade.

Ont om kvartalsrapporter nu, men Clas Ohlson kom nyligen med sin Q1. Man har delat räkenskapsår. Igår hölls också stämman.

På stämman kunde man delta fysiskt eller så kunde man poströsta. Den av styrelsen föreslagna utdelningen på 1,50 kr/aktie klubbades igenom och den förväntas komma om några dagar. Styrelsen omvaldes.

Nu till senaste rapport som gett ett litet glädjeskutt för aktiekursen.

Q1 sträcker sig för Clas Ohlsons del under maj-juli. Det liksom Q2 brukar vara lite ”mellanmjölk”. Q3 sedan som håller i under Jul är bolagets starkaste sedan brukar Q4, februari-april, vara det svagaste.

Försäljningen ökade med 7 % och då är det organiskt. Rörelsemarginalen var inget att hoppa högt över. Även om man exkluderar kostnader till besparingsprogrammet så som personalavveckling. Den landade på -0,7 % (-0,8).

Tittar vi på 12-månaders rullande så är försäljningsökningen ca 2 % och vi har en rullande rörelsemarginal på 3,3 %. Backar vi 7-8 år så hade bolaget en rörelsemarginal på ca 7-8 %. Det är ju där man önskar bolaget en dag återkommer till.

Q1 i sig tycker jag verkade sådär, men då augusti, efter rapport, visade på 14 % försäljningsökning så verkar det ändå vara ett trendskifte i affärerna. Har man lyckats resetta här nu och  ta avstamp igen?

VD utrycker bl.a.

”tidigare kommunicerade kostnadsbesparingar löper enligt plan. För att jobba enklare och snabbare har vi förändrat arbetssätt och organisation. Under hösten kommer personalstyrkan på våra kontor att ha minskat med 160 tjänster, motsvararande cirka 25 procent av hela tjänstemannaorganisationen. Detta, och ett i övrigt stort fokus på att reducera kostnader, har till stor del parerat för ökade inköpspriser som följt på ogynnsamma valutakurser samt ökade löner och lokalhyror. Att säkerställa en konkurrenskraftig kostnadsbas är prioriterat även framåt då osäkerheten kring den makroekonomiska utvecklingen består, där inte minst den starka US-dollarn kommer att påverka bruttomarginalen negativt.”

Och man vill hellre få in kunderna på den egna försäljnignskanalen (får man förmoda den med högre lönsamhet?) och avsluta med samarbetspartners.

”vårt primära fokus att ge de kunder som besöker vår egen e-handel, clasohlson.com, bästa möjliga upplevelse. Därför väljer vi nu, i linje med tidigare beslut om att avsluta samarbetet med Amazon, att avsluta samarbetena med e-handelsplattformarna Mathem och Oda.”

För ett antal år sedan var jag ganska positiv till att Clas Ohlson skulle kunna expandera i Europa, men det visade sig sedan vara en uppgift för svår att bemästra. Clas Ohlson har nu fokus enbart på sina gamla kärnmarknader Sverige, Norge och Finland där Sverige och Norge står för ca 90 %.

Balansräkningen visar på en soliditet på ca 28 % vilket gör en nästan mörkrädd om man jämför med för några år sedan, men den som följt redovisningar ett par år vet med sig att förändringar av hur leasing skulle in på balansräkningen ändrade om ordentligt för en del bolag. ”Leasingskulder” utgör ju ca en tredjedel av balansräkningen.

Hur som helst räknar inte jag med några större utdelningshöjningar för det innevarande verksamhetsåret. Även om man visar på att man kan vända navigera skutan rätt här.

För drygt ett år sedan värderades Clas Ohlson till ca PS 0,5. Nu sitter aktien på ca 0,8. M.a.o. förväntar sig Mr Market att marginalerna ska ha bottnat här och nu ska upp en bit.

Jag amatör- och killgissar att man lyckas med det konststycket för att om 9 månader nå en vinst på ca 3,50 kr/aktie och möjligtvis en utdelning på 1,75 kr/aktie.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.