24 Sep, 2023

David Dreman - Psykolog och investerare

Uppdaterad:
24 Sep, 2023

Bjuder på ännu en halvkänd investerarguru. David Dreman. 

Dreman har en imponerande karriär som sträcker sig över flera årtionden. Född 1936 i Winnipeg, Kanada. Han studerade bl.a. psykologi innan han tog sin MBA-examen. Hans utbildning i psykologi skulle senare visa sig vara en tillgång i hans investeringskarriär då han använde insikter om mänskligt beteende för att skapa en framgångsrik investeringsstrategi.

Det han är känd för är nyttjande av s.k. kontraintuitiva investeringsstrategi (eng. contrarian) som går emot den allmänna uppfattningen. Istället för att jaga efter de senaste trenderna och populära aktier, letade Dreman efter undervärderade tillgångar som hade blivit nedvärderade av marknaden på grund av överreaktioner.

En av hans mest berömda principer är just "The Contrarian Principle," vilket innebär att investerare bör köpa aktier som är impopulära och undvika de som är populära. Han hävdade att marknaden ofta överreagerar på negativa nyheter och drar ned priset på aktier som faktiskt har goda framtidsutsikter. Genom att identifiera sådana överreaktioner och investera i de undervärderade tillgångarna kan man uppnå mycket god avkastning.

Dremans strategi byggde också på analys av företagsfundamenta (FA). Han letade efter bolag med låga P/E-förhållanden, stabil intjäning och starka balansräkningar. Genom att fokusera på dessa grundläggande faktorer minskar risken samtidigt som det ökar potentialen för vinst.

Han har publicerat flera böcker om investeringar, bl.a. "Contrarian Investment Strategies: The Next Generation,"

I den så kan man bl.a. läsa att det är ganska vanskligt att försöka utläsa framtiden både utifrån företagsfundamenta (FA) som teknisk analys (TA), oavsett hur mycket information man har.

"Respect the difficulty of working with a mass of information. Few of us can use it successfully. In depth information does not translate into in depth profits."

Det enda förutsägbara är mänskligt beteende. Det är i relation till mycket annat är extremt förutsägbart. 

I boken kan man dels ta del av en mängd statistik, dels för Dreman olika resonemang som mynnar ut i 41 olika "regler".

"Rule 13 - Favored stocks underperform the market, while out of favor companies outperform the market, but the reappraisal often happens slowly, even glacially"

"Rule 15 - Dont speculate on highly priced concept stocks to make above average returns. The blue-chip stocks that widows and orphans traditionally choose are equally valuable for the more aggressive businessman or -woman."

"Rule 29 - Political and financial crises lead investors to sell stocks. This is precisely the wrong reaction. Buy during a panic, dont sell."

Dreman behandlar också ämnet avkastning, risk och volatilitet; "In the first place it has been known for decades that there is no correlation between risk, as academics define it, and return. Higher volatility does not give better results, nor lower volatility worse."

Samtidigt som det naturligtvis finns en hel del om psykologin bakom det hela;

"The greater the anxiety and the more indeterminate the situation, the more readily we rely on others treating the information we recieve as no less real than if we had directly observed it from physical reality. We forget its personal and tentative nature."

"When the dependence upon physical reality is low, the dependence on social reality is correspondingly high. An opinion, attitude or belief is correct, valid and proper to the extent that it is anchored in the group pf people with similar beliefs, opinions and attitudes."

Tilläggas kan också att Dreman dessutom är anhängare av att ha ett diversifierat innehav.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.