3 Sep, 2023

David Swensen och Yale-modellen

Uppdaterad:
3 Sep, 2023

David Swensen är en av de mest inflytelserika och framgångsrika investeringsguruer i modern tid. Under sin tid som chef för Yale Universitys investeringsfond ledde han universitetets kapitalförvaltning till 13,9 % årlig avkastning under den tidiga 20-års perioden och 11,8 % mellan åren 1999-2009 som inkluderade både IT-krasch som Finanskrisen. Hans investeringsmetod har fått en hel del uppmärksamhet och efterföljare.

David Swensen började sin karriär som investeringschef vid Yale University 1985. Vid den tiden hade universitetets investeringar inte presterat särskilt bra och han fick i uppdrag att förändra detta. Under hans ledning utvecklades en investeringsstrategi, som sedan blev känd som “Yale-modellen.”

Yale-modellen bygger förenklat på några grundläggande principer:

Diversifiering - Swensen betonade vikten av att sprida investeringarna över en bred uppsättning tillgångar, inklusive aktier, räntepapper, råvaror, fastigheter och private equity investeringar. Diversifieringen minskar risken.

Alternativa investeringar - En central del av Yale-modellen är användningen av just alternativa investeringar som hedgefonder, private equity och fastigheter. Inte bara de traditionella så som aktier och räntepapper. En större mix av tillgångsklasser tenderar skapa en helt annan form av stabilitet.

Låg kostnad – Portföljen fokuserar på vikten att välja fonder och placeringar med låg kostnad. Över långa tidsperioder så tenderar detta ge ett övertag.

Långsiktighet - Swensen betonade att investerare bör ha en långsiktig horisont och inte reagera kraftigt på kortsiktiga marknadssvängningar. Han var övertygad om att långsiktigt tålamod var en nyckel till avkastning.

Rebalansering – Viktigt att man ser över och rebalanserar portföljen med jämna mellanrum.

Yale-modellen har presterat bra över tid, men det kan naturligtvis komma marknadsperioder då den underpresterar. 

Dawid Swensen gick bort 2021 men hans tankar lever kvar.

Kan man replikera hans tanktesätt? Naturligtvis. 

Som sparare så kan man efterapa de flesta tankegångar från Yale-modellen, men man kanske får göra någon egen ”twist”. Exempelvis kan det vara svårt med alternativa investeringar. En fördelningen som man är bekväm med är också något man får klura på. 

Anammar du något av ovanstående tankar i ditt sparande/förvaltning? Hur fördelar du ditt sparande?

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.