8 Nov, 2023

Gränges Q3 2023

Uppdaterad:
24 Jan, 2024

Gränges är kanske ett extremt ”osexigt” bolag och senast noteringar fördes var vid bokslutet. Nu har större delen av 2023 gått och för ett tag sedan kom Q3-rapporten.

Gränges är ett sådant där typiskt bolag då det kan vara bra att köpa/öka då det ser dåligt ut för att sedan sälja/skala då Mr Market ser ljusare tider. 

På min senaste notering skrevs bl.a.

”Gränges ligger i intervallet ok pris. Vinsterna framöver kommer i mångt och mycket avgöras av externa faktorer även om bolaget navigerar väl i stormigt hav. Bibehålls omsättningen (troligen då man gjort inflationsjusterade prisökningar) och får till ökad marginal igen så blir det mumma på sista raden.”

Q3-rapporten visade att försäljningsvolymen minskade något för kvartalet men omsättningen ökade (prishöjningar). Det justerade rörelseresultatet ökade med 38 %. Mumma!

Tar man en vidare blick på Q1-3 så ser man även där att man lyckats väldigt väl med priskompenseringar trots lägre volymer. Vilket gett bra resultat på sista raden. Rörelseresultatet för Q1-3 har ökat med 35 %.

På rullande 12-månaders basis ligger vinsten nu på 8,95 kr/aktie (rörelsemarginal på 6,5 %) vilket kan jämföras med 6,58 kr/aktie (4,6 %) för 2022.

VD lyfter som vi redan misstänkt ”Det som främst bidrog var att vi framgångsrikt lyckades kompensera ökade kostnader med prisjusteringar och produktivitetsförbättringar, inte minst genom vårt nya återvinnings- och gjutningscenter i Huntingdon.”

Återvinning är intressant på så sätt att Gränges går under ESG radarn på många sätt och vis. Som sagt. Inget ”sexigt” med dem, men de facto så är Gränges väldigt nischat mot t.ex. elfordon, energieffektivisering och inte minst återvinning av aluminium. Men ingen tänker på det. Alla har bara laddstolpar i huvudet. 

Man har ju tidigare dragit på sig en del skuld p.g.a. köp, men VD skriver nu ” Det starka resultatet och kassaflödet minskade vår nettoskuld avsevärt och stärkte vår balansräkning och skuldsättning som nu ligger inom vårt målområde.”

Nu sitter man på en soliditet på 53 % och en finansiell nettoskuld motsvarande 1,3 x EBITDA (vilket naturligtvis kan ändras fort beronde på intjäning).

Fler ledtrådar kommer även på det som nämndes ovan.

” På medel och lång sikt förväntas en ökande andel elfordon bidra till att ytterligare öka efterfrågan på Gränges produkter.”

”På medel och lång sikt förväntas energieffektivitetskrav på HVAC-produkter bidra till ytterligare ökad efterfrågan på Gränges produkter.”

Dessutom så närmar man sig bruka 40 % återvunnet aluminium. Mer lär det väl bli vad det lider. Vilket är positivt på flera sätt. Inte minst ur råvaruförsörjnings-synpunkt ur nationellt/regionalt hänseende i denna konfliktfyllda värld. Om råvarorna redan finns och kan återbrukas på den marknad man verkar så är det onödigt att göra sig beroende av andra.  

Men man behöver vara medveten om konjunkturkänsligheten hos bolaget och att det opererar på en stor andel fasta kostnader vilket utslag på marginalen på både upp som nedsidan.

Denna ”berg och dal-bana” kan man dock nyttja. Om man har tidsperspektiv som sträcker sig längre än bara något enstaka år eller ett par månader.

Mr Market har reagerat väldigt positivt på rapporten.

Värderingsmässigt i skrivande stund så ligger aktien på ca PE 12 och PS strax över 0,5. I ett bolag som Gränges så är PE-talet lågt då marginalerna är höga och högt då marginalerna är låga. 

Jag har sålt av en del av mitt innehav och tackar för intjänad peng. Aktien kan mycket väl värderas upp mer, men då kommer jag troligtvis fortsätta skala 

Min gissning är att 2023 kommer bli ett bra år, vinstmässigt. för Gränges. Troligen ser vi en utdelning på 3 kr/aktie.

Jag köper som bekant gärna aktier då det ser mörkare ut, antingen för att bara ackumulera och hålla på lång, lång sikt eller för att sälja av då det ser ljusare ut och alla andra ska köpa.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.