1 May, 2023

Hexpol Q1 2023

Uppdaterad:
1 May, 2023

”Fortsatt tillväxt och stark marginal - vårt bästa kvartal hittills” var bland det första som mötte ögat i Hexpols rapport för första kvartalet i år. Det bådar gott då förra kvartalet var bra även det.

Siffermässigt så ökade försäljningen med 16 % och rörelseresultat med 22 %. Starkt. Rörelsemarginalen landade nästan på 16 %. Det ger på sista raden ett rullande resultat på 7,41 kr/aktie. D.v.s. ca 20 öre högre än vid bokslutet.

Ur rapporten kan man läsa

”Försäljningen till fordonsrelaterade kunder visar på en förbättring men varierar fortsatt från marknad till marknad. Vi ser fortsatt stor osäkerhet i Europa, främst inom bygg- och anläggningsindustrin.” 

Att aktiviteten gått ned går väl bekräfta med anekdotisk bevisföring och blotta ögat, men tillväxten finns ändock där även om Europa verkar vara trögast.

” Ur ett geografiskt perspektiv ökade försäljningen i Europa med 14 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I Amerika ökade försäljningen med 17 procent, och i Asien med 18 procent"

Hexpol Q1 2023

Amerika den viktigaste marknaden. Följt av Europa. 

Sjunkande råvarupriser bidrog också till bättre bruttomarginaler detta kvartal. Svårt att veta, men det mesta pekar på att ”peaken” i råvarupriserna och flaskhalsarna har passerats.

Även de tidigare förvärven samt valutor ger Hexpol lite extra skjuts just nu. 

Som vanligt är balansräkningen i fint skick.

Förvärv är något man sysslar med och man konsoliderade i december förra året det senaste, McCann. Vore inte förvånad om man senare år lyckas hitta ännu något intressant. De finansiella musklerna för det har man.

Var kapitalmarknadsdag i Åmål för ett litet tag sedan. Då pratade man bl.a. mer ingående om den amerikanska markanden samt hur hållbarhetstrenden skapar möjligheter för bolaget. Tänk t.ex. återvinning av polymerer/plast. Väldigt rätt i tiden med andra ord. Vill minnas att 18 % av plasterna återvinns. Något osäker, men det finns möjligheter där med hållbarhetstänk som är win-win-win.

Jag har ingen anledning att inte tro att bolaget kan nå ca 7,50 kr/aktie i vinst för 2023. Utdelningen ligger f.n. på 3,60 kr/aktie och landar på kontot om ett litet tag.

Vi har därmed en direktavkastning på ca 3 % och ett PE på ca 16, PS ca 1,8. Finns ingen som helst anledning att skala på detta bolaget som utvecklar sig i rätt riktning och dessutom inte är övervärderat även om kursen är runt ATH.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.