20 Jul, 2023

Hexpol Q2 2023

Uppdaterad:
15 Aug, 2023

Q1:an förra gången var bästa kvartalet som leverats så klart man undrar om bolaget kunnat hålla i farten.

Första citatet låg i den riktningen.

”Förbättrade marginaler - vårt bästa andra kvartal hittills”

Försäljningen var enbart upp ca 1 %, men rörelseresultatet kom upp 13 %. En stärkt marginal m.a.o. som landade på 16,5 % (14,8).

Med den resultatökningen ligger rullande 12-månaders på ca 7,50 kr/aktie. M.a.o. ligger man redan nu där jag räknat med att 2023 ska komma in på när året ska summeras.

Liksom på kapitalmarknadsdagen i Åmål flaggar man i rapporten en del för återvinning av polymerer/plast. Det förvärvade bolaget McCann Plastics nämns som baserar en stor del av sin produktion på återvunna produkter. Plast/olja ses ju ofta med oblida ögon, men det är faktiskt ett fantastiskt material och kan man återvinna all den plast som ändock finns i omlopp så är det en win-win-win. Hexpol, som tillverkare av plast, är dock inget bolag som fått någon uppmärksamhet kring miljö-arbetet. Det är oftast ganska enkla kopplingar och resonemang som ska råda för att det ska göras av mainstream.

Bolagets beroende av inte minst priset på olja syns mellan raderna också. 

”Våra försäljningspriser är lägre jämfört både med första kvartalet i år och jämfört med motsvarande kvartal föregående år som en följd av lägre priser på våra huvudsakliga råmaterial.”

Värderingen på detta bygge är i skrivande stund PE 15, PS 1,7.

Ett finansiellt starkt bolag med en soliditet på 60 %.  Starkt fint kassaflöde. Man gör förvärv om tillfälle ges. Det gjorde man bl.a. en hel del sist det stökade en del. Man har också en historik av att om inte tillfälle ges och bolaget blir allt för välkapitaliserat att göra extra utdelningar. 

Kan inte tänka mig annat än att utdelningarna minst kommer landa på 3,60 kr/aktie. 

Bolaget flaggar för att fordonsindustrin går hyfsat, lite beroende på vilken region, men man märker lägre aktivitet inom bygg och anläggning. Det ligger väl i den riktning som alla övriga rapporterat. När bygg och anläggning bottnar är svårt att veta. Jag har inte gjort något inspel där än, men vet att jag på de här nivåerna (PS 0,4) köpt Skanska förr i tiden för att sedan skala av igen när tiderna vänder.

Tillbaka till Hexpol.

Största ägaren är Melker Schörling (MSAB). Bolaget fanns på börsen drygt 10 år innan det köptes ut av storägaren. Innehav så som AAK, Anticimex, Assa Abloy, Hexagon, Hexpol, Nibe, Securitas. Ack om det ändå hade funnits kvar som investerbart investmentbolag…

När Hexpols VD inte rattar Hexpol sitter han för övrigt i som styrelseordförande i AKK.

Ett bolag som har staplar som de ska vara. Tack vare en rejäl ketchupeffekt även där så har försäljning och vinst skjutit upp rejält detta halvåret. Men, nej nu kom jag från ämnet igen.

Hur som helst, Hexpol. Levererar igen.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.