4 Dec, 2023

Instalco Q3 2023

Uppdaterad:
24 Jan, 2024

Vid förra rapporten skrev jag att Instalco började se intressant ut igen. Även om vinsten började hacka. Som noterats så går det argumentera för att Instalco är sencykliskt så det kan bli sämre innan det blir bättre. Risknivån är också högre i och med en högre skuldsättning. Sådant tar jag i beaktning när jag viktar innehav. 

Prislappen senast var PE 17, PS 0,7. Idag handlas Instalco till PE 15, PS 0,6.

Tittar vi i Q3-rapporten så uppvisar den en stark omsättningsökning. Dock är det mesta förvärvseffekter. Organiskt så växte bolagets försäljning med 3 %. Ändå positivt givet förutsättningarna. Ser man till 9-månaders perioden så är den organiska tillväxten ca 7 %. Med tanke på den oro som rått under 2023 så är det ändå imponerande. Instalco är starkt viktat mot Sverige. 

Rörelsemarginalen landade på 5,9 % för kvartalet och 6 % för 9-månaders perioden. Med tanke på att 2022 slutade på 6,5 % så syns i och för sig en försvagning, men jag har sett bra värre i konjunkturkänsliga bolag.

Instalco Q3 2023
Omsättning/aktie Källa: Börsdata

Frågan är om oron varit överdriven eller om rörelsemarginalen ska ned mer framöver?

VD kommenterar:

” Även om det underliggande behovet och efterfrågan på våra tjänster för både nybyggnation och renovering är generellt hög så dämpas takten på nybeställningar av installationsuppdrag på grund det makroekonomiska läget i övrigt.”

Vad är det som håller uppe det hela då? VD skriver:

”Medan efterfrågan på traditionella installationstjänster i ett antal regioner har minskat så går industrisatsningen starkt och vi har fortsatt en låg exponering mot bostadssegmentet. Samtidigt drar vi nytta av vår inriktning på marknadens mellansegment när det gäller projektstorlek och vår unika balans mellan styrning och decentralisering i organisationen. Vi ser också effekterna av vårt strategiska fokus på det mindre konjunkturkänsliga serviceerbjudandet som i kvartalet stod för 28 procent av våra intäkter. Det gör oss starkare och mer motståndskraftiga än tidigare, även om det inte gör oss helt immuna. Vår orderstock ligger stadigt på en bra nivå.”

Intalco drar även nytta av den stora expansion som sker i norra Sverige. 

”Den svenska industrin satsar stort på forskning och innovation för att skapa förutsättningar för en fossilfri industri. I flera fall har teknikutvecklingen kommit till kommersialisering som innebär stora investeringar. Detta har idag främst skett i norra Sverige.”

Det händer mycket och det som saknas är väl framförallt att folk vill flytta. Arbete finns för den som villa ha. Ur det perspektivet är det underligt att vi har bland den högsta arbetslösheten i EU.

Förvärven lär fortsätta och den senaste 12-månaders perioden har takten varit ganska hög. Ca 1,3 miljarder i försäljning har adderats via förvärv.

Det som oroar är skuldsättningen. Lite nyckeltal där är nettoskuld/EBITDA 2,6. Soliditet 29 %. Goodwill posten är på en balansräkning om 10,8 miljarder hela 5,4 miljarder. Det är en hel del förvärv med andra ord och om det i framtiden visar sig att man betalat för mycket för sina förvärv så finns det enormt mycket som kan behöva skrivas ned. Instalco har hittills inte gått igenom ett längre stålbad någon gång. Det är för ungt för att ha varit med om det. Därav även om bolaget är intressant så behöver exponering vara på låg nivå och ökning av innehav ske försiktigt. Med det sagt, bolaget är dock ”grönt” nu i mina rullor vad det gäller prisnivå.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.