19 Jul, 2023

Lägesrapport för bank

Uppdaterad:
19 Jul, 2023

Liksom vid bokslutet så tar jag ett allmänt svep över banksektorn.

Framtidsspaningen då var:

” ökat räntenetto och ökade lånevolymer kommer fortsätta innebära ett bra 2023 för banker.”

Prismässigt:

”Värderingsmässigt så ligger storbankerna på ett snitt och median om ca PB 1,3. Den som PB-mässigt är lägst värderat är Handelsbanken på PB 1,1.”

”Handelsbanken är den som ser attraktivast ut, men jag har inget behov av att öka nu när värderingarna i våra nordiska storbanker normaliserats.”

 

Går vi då till Q2-rapporterna så kan de än en gång sammanfattas med orden som nyttjas i rapporterna.

” Resultatet stärktes – högre intäkter och lägre kostnader”

” Kraftigt ökade intäkter och starkt rörelseresultat.”

” Rörelseresultatet ökade med 46%”

” Vår kapitalbuffert är fortsatt stark”

” Lägre kreditförluster och solid kreditkvalitet”

Snittar man räntabiliteten på eget kapital på våra fyra storbanker låg den på strax över 18 % i Q2.

Ett bolag som SEB gick ut och meddelade aktieåterköpsprogram. Nordeas fortlöper enligt plan. Bankerna verkar inte se någon större oro framöver, i alla fall som de inte kan hantera, men det som kan ske de närmsta kvartalen är att många privatkunders bolån löper ut inom kort och ska läggas om.

Snittvärderingen på de fyra storbankerna är i skrivande stund PB 1,2. Handelsbanken f.n. PB 0,9.

Man gör som förväntat rekordvinster. Rullande 12-månaders enligt nedan.

Swebank 26 kr/aktie PE 7

Nordea 14,7 kr/aktie PE 8

SEB 15,9 kr/aktie PE 8

Handelsbanken 12,50 kr/aktie PE 8

De höga vinsterna ger låga PE-tal. Man får förmoda att förutom aktieåterköp kommer vinsterna förvandlas till utdelningar vad det lider. Om marknadsekonomin och sund kapitaltänk får råda, men det är inte alltid säkert. Bank-sektorn är bland det mest reglerade man kan ha.

Det gamla talesättet, man ska inte vara kund utan äga bank verkar gälla även i dessa tider.

Jokern i den lilla bank-korgen jag innehar är en nederländsk bank. Finns mycket att gilla med Nederländerna och då det begav sig köptes den som en extra bank-exponering p.g.a. dess låga värdering. Idag har det även normaliserats där och banken värderas till PB 0,9-1. Utländska banker har i regel inte samma lönsamhet som våra nordiska. Även ING har ägnat sig en hel del åt aktieåterköp samt på rullande ligger vinsten på ca 1,50 euro/aktie. PE ca 10.ING är den enda banken jag skalat av lite på, än. 

Förenklat kan man säga att bank och fastighets-korgarna sitter på var sin sida av en vipp-bräda. De som missgynnat fastighet (höjd ränta) och drivit ned deras kurser har gynnat bank och sakta drivit upp deras. 

Liten minnesnotering kan vara att det var ett kortare “vågbrus” i nischbanker i USA som gjorde att hela banksektorn hickade till, men allt eftersom siffrorna bara kommit in starkare och starkare så har bankerna skakat av sig den “oron”.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.