10 Apr, 2023

Man måste ha pengar för att tjäna pengar

Uppdaterad:
10 Apr, 2023

Vår och Påsk är pånyttfödelsens tid. Passar därför på att återpublicera något som lyfts förut på bloggen. Grunden i aktiesparande.

Grunden är helt enkelt att man måste ha pengar för att tjäna pengar.

Det kanske låter självklart för många, men likväl är det en sak som jag tycker många förringar i sammanhanget. Man måste ha pengar för att tjäna pengar har en djupare innebörd än den självklara anledningen att man köper aktier för pengar, men låt oss ändå börja där.

Man måste ha pengar för att tjäna pengar betyder ur en aspekt att du först och främst måste se till att rätta mun efter matsäck och se till att du hamnar i en situation där du får in/fått in mer pengar än du gör av med. Många tänker i detta fallet på hur man ska kunna öka inkomsterna, men att fokusera på kostnaderna är lika viktigt, om inte viktigare. 

Ofta går det åt mindre tid och energi att INTE spendera en 1000-lapp än att tjäna den, men den är lika mycket värd för det.

Två enkla tips är dels automatiskt månadsparande direkt när lönen kommer så du aldrig får "uppleva" den där summan pengar på ditt lönekonto, dels att gå igenom din ekonomi a la Lyxfällan och se vad de stora kostnadsposterna finns. Finns det något där som går att sänka kostnaderna på? Man kan också arbeta utifrån en budget som man försöker följa. Min erfarenhet är dock att budget fungerar bra på pappret men inte lika bra vid praktisk tillämpning, men alla är vi olika och det beror naturligtvis också på hur man lägger upp det.

Nu till några mer abstrakta anledningarna.

Av någon anledning så går det lättare att tjäna/spara pengar om man redan har pengar. 

Det är en sak som jag tyckt mig uppleva genom olika skeenden i livet. Det finns tydligen en vetenskaplig tes till detta så det är inte bara min "känsla". Tydligen så menar vissa vetenskapsmän på att självkontroll är en slags förbrukningsvara. Visserligen har olika människor olika stor grad av självkontroll och man kan träna upp den, men likväl en förbrukningsvara. 

Att det är en förbrukningsvara betyder att varje gång du säger nej för att du måste eller förnekar dig själv något, t.ex. köp av den där nya jackan för att du INTE KAN, du har inte råd, så tär det på din självkontrolls-resurs.  Till slut har du förnekat dig själv så mycket för att du inte kan, så dina sista självkontrollsresurser är uttömda. Du köper de där jeansen…

För den som har pengar så när denne tittar på jackan kan den personen säga. Jag har råd, men jag VILL INTE. I en sådan situation så tär inte det alls på självkontrolls-resurserna. Det är ett aktivt val att avstå. Summa summarum pengarna kan sparas och man mår inte sämre för det, tvärtom, man mår bättre.

Slutsatsen här blir alltså tvåfaldig. Den ena är att du ska inte utsätta dig för frestelser i onödan. Det är kanske inte optimalt att fönstershoppa (såvida du inte måste köpa just ett fönster) när du har ont om pengar. Den andra att när du väl börjat spara undan pengar så får det en ränta på ränta effekt i dubbelbemärkelse, dels på bankkontot dels i ditt huvud och välbefinnande.

En annan aspekt är saken med lånade pengar till aktieköp. Inte att rekommendera om man är ny på aktiesparande.

Att vara satt i skuld och använda de pengarna till aktier gör att du får svårare att agera rationellt i svåra situationer. För att tjäna pengar är det bäst med egna pengar. Fel säger kanske några som även kan påvisa exempel på folk som blivit väldigt rika på lånade pengar. Sant, men det är skillnad på folk och folk. Risk och tur. Som småsparare så kommer ingen komma till din hjälp när det smäller. Är du belånad och det smäller så kan det gå väldigt, väldigt illa. Har du belånat dig och gjort vinster så riskerar du att belåna dig lite till för att göra ännu lite större vinster och vips så är allt utraderat när något oförutsett händer.

För att tjäna pengar nu och i framtiden så måste du som sagt ha pengar. Det betyder att du inte får förlora dem. Förlorade pengar kan inte ge avkastning. Det ger i sin tur att när vi senare kommer till själva placerandet av pengarna så måste riskerna, sett över tid, vara så låga som möjligt. 

Förlorar du pengar (större summor) så placerar du dig också i den riskzonen där du vill försöka "vinna" tillbaka dem genom att göra mer riskfyllda placeringar. Detta kan i sin tur urholka ditt kapital än mer vilket leder till en ond spiral.

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.