27 Jul, 2023

Nolato Q2 2023

Uppdaterad:
15 Aug, 2023

Rapporter har strömmat in i strid ström. Man får beta av dem då tid ges. Några noteringar om Nolato.

Nolato är ett bolag som funnits i portföljen länge. Det fick sedan rejäl medvind och numera verkar de i motvind. Man har tappat en hel del i omsättning och marginal på senare tid.

Först en återblick från ett år sedan.

”Den finansiella ställningen ser ok ut. Soliditet på 49 %, men tittar man bakom de siffrorna så är det ändå en del skuld och kassan har varit mer välfylld.  Jag finner det inte troligt att man gör ett storförvärv den närmsta framtiden i likhet med GW Plastic. Därav så tror jag inte på någon extra ordinär boost i tillväxten heller.”

” Nolato är ett typexempel på hur försäljningstillväxt tillika marginaltillväxt i kombination med multipelökning ger en sjusärdeles skjuts till aktiekurs. När det omvända händer så faller det fort ned.”

” Under de tio åren som gått så har det hänt en hel del i världen, Både positiva som negativa saker. Det har bl.a. tagits emot mer i utdelningar från bolaget än vad som erlagts i initialt köp. Huruvida FPE 10 var ”rätt pris” eller om det egentligen var FPE 13 har i det stora hela mindre betydelse. Det viktiga är att man identifierat ett bra bolag som kan navigera sig framåt, genom ekonomins olika cykler.”

Så vad säger Q2-rapporten?

Vi har ca 15 % omsättningsminskning. Det här alltså det fjärde kvartalet med omsättningsminskning (YoY). Min gissning är att även Q3 kommer få se en minskning Year on Year sedan blir jämförelsetalen lättare. En drygt femtedel har skalats bort av försäljningen sedan 2021 och det har lett till medföljande marginalpress.

Rörelsemarginalen landade på 7,5 %. Vilket är lite under den rörelsemarginal jag brukat räkna med långsiktigt. Under boom-åren landade den en bit över 10 %, men som vi kan se så var det troligen en anomali.

Nolato har redovisat sjunkande rörelsemarginal sex kvartal på raken, men det positiva nu är att det kan ha rätat upp sig. Från botten på 6,5 % har vi nu två kvartal på raken på ca 7,5 %. Lite ordning på torpet här nu så kan sista kvartalet kanske bli riktigt bra och där vi för se en tydlig trendriktning uppåt på det fundamentala.

Soliditet på 52 %, men man jag vidhåller att man ändock inte balansräkningen för några vidlyftiga saker så som förvärv. 

Som synes i personalförändringen så har man gått från ca 7300 anställda till ca 5900 anställda. Det är ett rejält personaltapp. Det är integrated solution (främst personstyrka i Kina). Den där tidigare medvinden, som man fått släppa folk inom.

VD-orden säger inte jättemycket.

” Koncernen har idag en mer diversifierad kundbas än tidigare och vi fortsätter arbetet med att ytterligare bredda densamma, sänka vår kostnadsmassa och öka vår effektivitet i syfte att förbättra vår lönsamhet.”

För egen del så ligger Nolato-innehavet naturligtvis kvar i portföljen. Det kommer dåliga tider. Det kommer bra, men bolaget som sådant lär tuffa på. Det jag kan styra är när/om jag eventuellt ökar.

Nuvarande 12-månaders rullande vinst är 2,20 kr/aktie. Jag misstänker starkt att det är någonstans där vi kommer hamna för 2023 också. Jag ser inte framför mig någon utdelningshöjning. Kan till och med vara risk för en sänkning. Även om man troligen drar sig för det. Dagens utdelningsnivå på 1,90 kr/aktie ger i så fall en direktavkastning på 4,3 %. PE-talet är 20 och PS-talet 1,2.

Jag tror 2023 är lite av ett förlorat år, men 2024 bör man fått ordning på saker igen. Beroende på hur man navigerar och hur makro utvecklar sig. Får vi en klassisk rekyl börs-höst så är det inte alls omöjligt att jag ökar på lite, beroende på pris. Botten i intjäningen tror jag är runt här/kommer Q3. Har dock haft fel förut när jag lekt gissningslekar.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.