29 Sep, 2023

Sampo delar ut Mandatum

Uppdaterad:
29 Sep, 2023

Mandatum är en av verksamheterna i finska försäkringsbolaget Sampo. Mandatum bedriver både livförsäkring som kapitalförvaltningslösningar t.ex. vad det gäller pension.

Sampo har tidigare annonserat att det ska delas ut. Detta för att kvarvarande kärn-Sampo ska fokusera på skadeförsäkringar. Som bekant så gjorde Sampo tidigare av sig med Nordea-aktier för att fokusera mer på försäkring istället. 

Aktieägare i Sampo kommer få en Mandatum-aktie per Sampo aktie man innehar. Handel av Mandatum-aktier ska starta 2 oktober. Från Sampos sida så är det inga kostnader förknippade gentemot aktieägarna för detta. 

Ingen av bolagen tar in nytt kapital eller gör någon form av emission p.g.a. detta. Man delar helt enkelt bara upp sig. Priset på Mandatum återstår att se. Det är upp till marknaden att avgöra den 2:e.

Liksom vid en utdelning kan man dock gissa att värdet på Sampos-aktie ska ned nästa vecka. Brukligt då något avskiljs.

Skattemässigt så beror det på eget upplägg hur denna avskiljning ska beskattas. I Finland för de flesta så innebär det ingen skatt vid avskiljningen, först vid eventuell försäljning. Där kan man tydligen sätta ”värdet” till det viktade medelpriser första handelsdagen eller snittet de första fem handelsdagarna. Beroende på vilket som är mest fördelaktigt. Själv sitter mina Sampo på en KF så ska inte vara något krångel där.

Bolagens resultat då?

Ja vinst före skatt för Mandatum 2022 var 236 milj eur. Säger kanske inte så mycket, men om Sampo redovisade en vinst före skatt 2,69 euro/aktie då så skulle den utan Mandatum ha varit 2,33. D.v.s. Mandatum bidrog med 0,36  eur/aktie.

Rörelserna är inte tillväxtsorienterade utan istället brukar Sampo leverera fina utdelningar. Hur hade det sett ut? Sampos ordinarie utdelning var 1,80 eur/aktie. Mandatum bidrog med 150 milj euro internt motsvarande 0,3 eur/aktie.

Sedan brukar Sampo ge lite utöver den ordinarie, men om det blir extra utdelningar för verksamhetsåret 2023 återstår att se.

Jag gör inte så mycket med vare sig Sampo eller Mandatum. Det är som Aktiestinsen en gång sa. Aktier har en förmåga att yngla av sig. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.