8 Sep, 2023

Seth Klarman och Margin of Safety

Uppdaterad:
8 Sep, 2023

Bjuder på en tredje, halvkänd, ikon inom investeringsvärlden. Seth Klarman. Mannen bakom boken ”Margin of Safety”. 

Klarman är även grundare av Baupost Group, 1982, en hedgefond med en lång historia av att generera avkastning åt sina investerare. 

Seth Klarman föddes 1957. Han utbildade sig vid Harvard Business School och undervisade även där om värdeinvestering. Baupost Group grundade han med en vision om att tillämpa principerna för värdeinvestering då han är en övertygad anhängare av denna investeringsstrategi.

Strategin gjordes visserligen populär av Benjamin Graham och Warren Buffett, men Seth Klarman bör man känna till om man anammar dess principer. Kärnan i det hela är idén om att köpa aktier i bolag som handlas till en rabatt jämfört med deras verkliga värde. Klarman är övertygad om att marknaden ibland överdriver prisrörelser. Vilket då skapar möjligheter för investerare att identifiera undervärderade tillgångar.

En av Klarman's mer kända citat är: “Risk is not the same as volatility, and it's not the same as a loss. Risk to is the risk of losing money permanently, and the risk of not making as much as you ought to be making.”

Detta citat belyser Klarmans tankegångarna väldigt väl. Fokusera på att bevara kapital och undvika permanenta förluster. För att uppnå detta krävs både en noggrann analys av företag och en tålmodig hållning gentemot investeringar.

Tålmodighet och försiktighet är en annan viktig aspekt av Seth Klarman's strategi. Han är känd för att vara väldigt selektiv med sina investeringar och för att undvika överhettade marknader. Klarman har ofta påpekat att det är viktigt att ha en avslappnad inställning när marknaden är optimistisk och övervärderad. Han betonar vikten av att inte känna sig tvungen att investera när det inte finns lämpliga möjligheter. De här tankarna känner säkert de igen som kan sin Buffett.

Han är också inriktad på långsiktigt värdeskapande. Klarman har ofta betonat att han inte är intresserad av kortsiktig spekulation eller snabba vinster. Istället är hans mål att investera i företag med starka fundamenta och hållbara konkurrensfördelar som kan generera avkastning över tid.

Hans bok ”Margin of Safety - Risk-Averse Value Investing Strategies for the Thoughtful Investor” är klart läsvärd. Den gavs ut 1991. Någon ny upplaga har aldrig tryckts. Därav är den tämligen sällsynt. 

Boken i sig handlar om vad man ska tänka på för att bli framgångsrik som värdeinvesterare, men Klarman poängterar också “This book vill not turn anyone into a succesfull value investor. Value investing requires a great deal of hard work, unusuall strict discipline and a log-term investment horizon”

I boken står också att "The most beneficial time to be a value investor is when the market is falling". liksom "Security prices sometimes fluctate, not based on any apparent change in reality, but on changes in investor perception." 

Klarman menar också på att man som investerare inte ska fokusera på att försöka nå en viss avkastning. Det gör istället att man ofta får sämre avkastning. "Targeting investment returns leads investors to focus on potential upside rather on downside risk". Klarman menar på att det är framförallt riskeliminering man ska syssla med.

Han har också några bra formuleringar över vad det innebär att vara en värdeinvesterare: "The greatest challange for a value investor is maintaining the required discipline. Being a value investor usualy means standing apart from the crowd, challenging conventional wisdom, and opposing the prevailing investment winds. It can be a lonely undertaking." och "Value investors are students of the game; they learn from every pitch, those at which they swing and those they let pass by. They are not influenced by the way others are performing; they are motivated only by their own results." samt en del om användandet av hävstång "Leverage is neither necessary nor appropiate for most investors".

Klarman poängterar också när man undersöker investeringsmöjligheter så har man aldrig all information tillgänglig. Det är också svårt att dra slutsatser utifrån den information man har och till det så är framtiden alltid osäker och omöjlig att förutspå. Man ska alltid ha en…

 "Margin of safety" 

För att skydda sig, för att det finns felaktigheter i ens beräkningar och/eller framtiden ter sig annorlunda än man tror är ytterst, ytterst sannolikt.

Angående diversifiering så anser Klarman att 5-15 st innehav bör räcka. “My view is that an investor is better of knowing a lot about a few investments than knowing only a little about each of a great many holdings”

Boken innehåller naturligtvis ännu mer, men jag hoppas att ovanstående beskrivning räcker för att ge dig en översiktlig bild. Hur som helst, så är Seth Klarman någon som är intresserad av värdeinvestering inte bör missa.

Anammar du något av ovanstående tankar i ditt sparande/förvaltning?

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.