21 Oct, 2023

White Pearl Technology

Uppdaterad:
5 Feb, 2024

White Pearl Technology är en global IT-servicekoncern. Kunderna ges bl.a. hjälp med diverse molnlösningar, artificiell intelligens, cybersäkerhet, implementering, migrationer av programvaror mm från t.ex. SAP, Microsoft, Oracle.  Kunderna finns i flertal sektorer från finans till tillverkning och jordbruk.

Även egenutvecklade plattformar saluförs. Ett exempel är SmartFarmer. För s.k. precisionsjordbruk. Kunna öka produktiviteten samtidigt som man inte slösar på resurser är nyckeln till ökad mattillgång. Bättre skördar, mindre resursutnyttjande, minskade klimatavtryck. Ja vinsterna är många. Inte minst om man kan öka produktiviteten i just tillväxtländer i Afrika liksom i folkrika Indien.

White Pearl Technology aktie

Det är väldigt vanligt att jordbruk bedrivs enligt sätt och metoder som man lärt sig av generationen innan. Även då man kommit lite längre och mekaniserat en hel del. Man ger de kvävegivorna som man brukar ge o.s.v. Men med hjälp av instrument och programvara som hjälper till att mäta, analysera och ge förslag på vad som behövs i det aktuella området på fältet så går det få ut så mycket mer av samma ytareal. Ja ni ser det framför er. Det handlar alltså inte om dataspel utan om produkter och programvaror som verkligen gör skillnad för människor.

Bolaget har sin bakgrund i ett samarbete av ett flertal mindre bolag med verksamhet i Mellanöstern, Afrika och Indien. 2019 slog man ihop sig som White Pearl Technology. Idag har man verksamhet i 30 länder, fokus på tillväxtsmarknader, och nyligen har man även gått in i Latinamerika.

Man har vuxit en del via förvärv och breddat sitt utbud över tid.

Idag kan verksamheten sorteras i hårdvaruförsäljning, försäljning av programvarulicenser, abbonnemangstjänster, implementeringstjänster samt försäljning av support och underhåll vilket är den stora delen som stod för strax över 40 % av omsättningen.

Hur kom White Pearl Technology till Sverige?

I somras gjordes ett omvänt förvärv av DS Plattformen och således nådde man en notering på First North. Detta för att kunna handlas på en marknadsplats, inte för att DS Plattforms verksamhet i sig innebar synergier med White Pearl Technology´s verksamhet.

Europa och Sverige valdes p.g.a. Sverige är långt fram då det gäller innovation och digitala tjänster och därför bör det finnas goda förutsättningar bland investerare kring kunskap om branschen och därtill har Sverige en välutvecklad aktiemarknaden. Sverige sågs helt enkelt som bästa alternativet för just notering och inträde på börsen. Inte minst om man betänker att bolaget hoppas på expansion i Europa. Därtill spelade säkert roll att man fann lämpligt bolagsobjekt för ett omvänt förvärv.

Vid noteringen så passade man inte på att ta in extra pengar. Det kan man annars tro vore högsta prioritet för ett tillväxtsuget bolag, men enligt VD så är man i gott skick där man står och det är därför inte fokus just nu. Dock kan det naturligtvis komma på tal vad det lider. Beroende på tillväxtmöjligheterna.

Det är ju trots allt en av fördelarna med att vara listad. Man kan få in pengar för snabbare expansion vid behov.

Tillväxtmarknaderna som marknad väljs för att där har man chansen att konkurrera gentemot mindre lokala aktörer och kan på så sätt få en relativt starkare position.  Bygga storlek där först innan man eventuellt försöker expandera till t.ex. Europa och Nordamerika. 

Enligt VD så kan de första stegen in i Europa ske inom de närmsta månaderna. Vi får se. Troligen skulle detta i så fall ske genom att något bolag förvärvas så att man får fotfäste på ett ställe. Uppdatering om detta lär ju komma i så fall.

White Pearl Technology analys
VD Marco Marangoni

Hur växer man då? För växer gör man och det stort.

H1-rapporten visade på 48,8 % tillväxt. Organisk!

Organisk tillväxt är huvudfokus men man är som sagt inte alls främmande för förvärv.  Inte minst för att få fotfäste på nya marknader eller etablera större relativ styrka där man redan är. 

Tittar vi lite mer på H1-rapporten, som vi får ta som utgångspunkt för fortsatt följande av bolaget, så redovisar man ca 117 miljoner kr i intäkter. Rörelseresultatet landade på 16,7 miljoner kr vilket gav en rörelsemarginal på ca 14,3 %.

SEKNotKoncernen jan-juni 2023
Rörelsens intäkter 116 875 838
Rörelsens kostnader (79 266 396)
Bruttovinst 37 609 442
Övriga inkomster 624 114
Administrativa kostnader (379 207)
Övriga kostnader (21 121 592)
Rörelseresultat 16 732 757
Finansiella intäkter1420 724
Finansiella kostnader15(389 481)
Vinst före skatt 16 364 000
Inkomstskatt16(152 476)
Periodens resultat 16 211 524
Årets resultat hänförligt till:
Ägare i moderbolaget 15 178 682
Innehavare utan bestämmande inflytande 1 032 842
Periodens resultat 16 211 524

Då de finansiella intäkterna och kostnaderna är försumbara under H1 så blir således rörelsemarginalen och vinstmarginalen längst ned i resultaträkningen näst intill detsamma.

Det är riktigt bra. Inte minst i relation till av bolaget sagda genomsnittliga vinstmarginal 2021 och 2022, 8-9 %. Vi får se hur det utvecklar sig.

Balansräkningen påvisar 10,2 miljoner kr i kassa. Det kan sättas i relation till en redovisad balansomslutning på ca 196,2 miljoner kr. Det egna kapitalet på ca 60 miljoner vilket ger en soliditet på ca 30 %. Man bör vara medveten om att bolaget verkar i en bransch som har en hel del immateriella tillgångar samt så har man ju gjort en del förvärv. Kortsiktiga fodringar matchas gott och väl mot de kortsiktiga skulderna. Tänk förenklat fakturering mot kund vs betalning till leverantör.

Går vi till själva aktien så är det B-aktien som är listad. Det finns totalt 23,1 miljon aktier varav den absoluta majoriteten är B-aktier. A-aktierna är röststarkare och gör att ca 29 % av rösterna är samlade där. Resten på B-aktierna.

Med ett börsvärde på ca 160 miljoner och om omsättning för H1 visat vägen rätt så har vi ett PS på strax under 1. Vinsten kanske blir svårare att uttala sig om men det bör inte landa på allt för skyhöga multiplar med tanke på att H1 gav ca 16 miljoner.

Eftersom det är ett omvänt förvärv vi pratar om så får för säkerhets skull helt enkelt tiden utvisa riktningen här i både resultat, balans- som kassaflödesräkningen, men det ska bli intressant att följa verksamheten.

Branschen har en stark underliggande tillväxt. Bolaget själva uppskattar tillväxten till i snitt ca 16 % per år då det handlar om den digitala omställningen på tillväxtmarknaderna. När aktörer där går från den mer grundläggande automationen till mer sofistikerad. 

White Pearl har visat sig kunna växa fortare än branschen i helhet. Som VD påpekar i den videointervju som gjordes i samband med bolagets första handelsdag så kommer en stor del av tillväxten organiskt, men en del lär även fortsättningsvis komma via förvärv. Målbilden för de närmsta 5-10 åren är att fortsätta nyttja den kombinationen då det gäller tillväxt och framförallt att etablera sig på den europeiska marknaden. 

White Pearl Technology nyheter

Kan vara väl värt att ta en noggrannare titt på White Pearl Technology. Bolagets alla kommande rapporter och nyheter kommer man kunna följas här på TradeVenue. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.