Emissioner
15 Mar, 2023
Absolicon emission

Absolicon företrädesemission - Allt du behöver veta!

Uppdaterad:
15 Mar, 2023

Måndag den 20 mars stänger teckningsperioden för Absolicons företrädesemission. Solfångarbolaget tar just nu in kapital om ca 120 MSEK före emissionskostnader för att skala upp verksamheten avsevärt. Under de gångna veckorna har en hel del skrivit om bolaget på TradeVenues plattform och i ett försök att sammanställa detta kan ni i detta inlägg ta del av vad TradeVenue samlade tankar kring Absolicons framtidsutsikter nedan.

Absolicon Företrädesemission

Miljonär innan 30 om Absolicon

Att ta del av olika synpunkter från olika källor kan hjälpa investerare att fatta mer välgrundade beslut och få en bättre förståelse för bolagets position på marknaden. En av Sveriges största aktiebloggare, Miljonär innan 30, har nyligen kommenterat den pågående emissionen. Bloggaren har delat med sig av sina tankar om företagets verksamhet och framtidsutsikter, och inlägget kan med fördel läsas som komplement till nedanstående aktieanalys av Absolicon.

Snabbanalys Absolicon

Absolicon är ett förhoppningsbolag som fått ökat intresse för sin teknik inom energibesparingar under 2022, vilket visats genom två stora orders i december månad. Prognosen för 2023 känns därmed relativt säker med en värdering av EV/Sales på 2,5x och positivt kassaflöde redan under året. Prognoserna för 2024 och 2025 är desto osäkrare, men värderingen anses ändå låg jämfört med många andra energibesparingsbolag med obefintlig försäljning och lägre teknikhöjd.

Kort om Absolicons företrädesemission

Solfångarföretaget Absolicon har uppnått en viktig milstolpe genom att på kort tid teckna två avtal för försäljning av produktionslinor till ett sammanlagt värde på ca 86 MSEK. Dessa avtal visar på framgången av deras globala/lokala affärsmodell, där de marknadsför sin produkt till multinationella bolag och säljer produktionslinor för massproduktion av solfångare. Med pågående emission om ca 120 MSEK före avdrag för emissionskostnader vill Absolicon ta vara på det starka affärsmomentumet och använda detta kapitaltillskor för att öka försäljningstrycket och expandera sin produktion ytterligare. Bolaget bedömer att större ordervolymer är tillräckliga för att uppnå god lönsamhet.

Sammanfattning av teckningserbjudandet

  • Emissionslikvid: Cirka 120 MSEK före emissionskostnader.
  • Emissionskostnader: Cirka 5 MSEK.
  • Villkor: Varje befintlig aktie per avstämningsdagen ger innehavaren två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger rätt till en (1) ny B-aktie.
  • Teckningsperiod: 23 februari – 20 mars 2023.
  • Teckningskurs: 90 SEK per aktie.
  • Garantiförbindelser: Cirka 17,0 procent.
  • Utspädningseffekt: Cirka 28,6 procent.
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.