2 Mar, 2023

Företrädesemission i Absolicon

Uppdaterad:
3 Mar, 2023
Företrädesemission i Absolicon

Det har blivit dags att titta på ett av bolagen som Trade Venue samarbetar med igen. Denna gång Absolicon som genomför en emission på 120 miljoner kronor som pågår fram till och med 20 mars.

Absolicon tillverkar solfångare för industrin och vi kanske ska börja med att förklara vad en solfångare är, för det är lätt att blanda ihop det med solceller som många har på sina hustak. Medan solceller omvandlar solen till el så fungerar en solfångare så att den tar tillvara på värmen i solen och värmer upp en vätska som sedan transporteras från solfångaren så värmen sedan kan användas. 

Fördelen med solfångare är att verkningsgraden är mycket högre än på solceller. Dessutom är det så fick jag lära mig när jag kollade mer på Absolicon att 50% av jordens energiförbrukning går till värme, 30% till transporter och 20% till elproduktion. Att använda solen till att värma vatten och ånga bör alltså kunna vara en viktig del för att minska användningen av fossila energikällor. 

Företaget säljer dels dessa solfångare men den stora möjligheten framåt ligger i att de säljer en färdig produktionslina bestående av robotar från ABB där den som köper in systemet kan tillverka en solfångare var 6e minut. Absolicon behöver alltså inte tillverka alla solfångare själva, utan kan sälja konceptet och produktionslinan till en aktör som sedan sköter massproduktion på en lokal marknad. 

Man har nyligen sålt två sådana produktionslinor, en till Kanada och en till Egypten för totalt 86 miljoner kronor. När man sålt en anläggning som dessa har man dessutom löpande intäkter i form av försäljning av material för produktionen av solfångarna och även en licensavgift för varje såld solfångare. Då bolaget under 2022 hade en nettoomsättning på runt 4 miljoner kronor förstår vi att försäljning för 86 miljoner innebär en milstolpe och brytpunkt i bolagets historia.

Absolicon grundades 2007 och har genomfört emissioner tidigare, men bolagets egna bedömning är att de nu står på tröskeln till att ta ett avgörande steg med hjälp av de nyligen genomförda storaffärerna och denna emission på 120 miljoner kronor. Målet är att dessa pengar ska räcka för att nå lönsamhet och fortsatt expansion.

Den här filmen på 9 minuter tycker jag ger en bra bild av bolagets verksamhet och nuläge. 

Absolicons företrädesemission i sammandrag

  • Emissionslikvid: Cirka 120 MSEK före emissionskostnader.
  • Emissionskostnader: Cirka 5 MSEK.
  • Villkor: Varje befintlig aktie per avstämningsdagen ger innehavaren två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger rätt till en (1) ny B-aktie.
  • Teckningsperiod: 23 februari – 20 mars 2023.
  • Teckningskurs: 90 SEK per aktie.
  • Garantiförbindelser: Cirka 17,0 procent.
  • Utspädningseffekt: Cirka 28,6 procent.
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.