Nyhet
8 Feb, 2024

ALLIGATOR: GÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM 151 MLN KR

Uppdaterad:
9 Feb, 2024

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Alligator Bioscience har beslutat om att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner för befintliga aktieägare om initialt cirka 150 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen uppgår till 1:07 kronor per aktie och teckningsperioden löper från och med den 21 mars till och med den 5 april 2024.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett urval större aktieägare, däribland Koncentra Holding och Roxette Photo, samt medlemmar av styrelsen och ledningen, däribland Bolagets styrelseordförande Anders Ekblom och vd Søren Bregenholt.

Dessa har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata andelar, uppgående till totalt cirka 60 miljoner kronor, motsvarande cirka 40 procent av företrädesemissionen.

Alligator avser att använda emissionslikviden, efter kvittning av brygglån, till förberedelser och fortsatta studier av läkemedelskandidaterna mitazalimab, ATOR-4066 och ALG.APV-527 samt design och utveckling av nya Neo-X-Prime-kandidater och andra allmänna verksamhetsrelaterade syften.

Styrelsen har även beslutat att föreslå att extra bolagsstämma den 14 mars 2024 bemyndigar styrelsen att besluta om en övertilldelningsemission om initialt cirka 100 miljoner kronor i syfte att tillgodose eventuell överteckning i företrädesemissionen.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.