Press
25 May, 2023

Amerikansk domstol avvisar grupptalan i värdepappersmål mot Ericsson

Uppdaterad:
25 May, 2023

Den amerikanska domstolen U.S. District Court for the Eastern District of New York beslutade igår att slutligt avvisa den grupptalan som förts av vissa aktieägare i ett värdepappersmål mot Ericsson (NASDAQ: ERIC).

I sitt beslut avvisade domstolen till fullo kärandens påståenden om att Ericsson vilselett investerare och fastställde att Ericsson inte brutit mot dess informationsskyldighet gentemot investerare.

Beslutet att avvisa grupptalan kan överklagas av käranden. Ericsson kommer att fortsätta försvara sig kraftfullt om ärendet överklagas.

Ericsson har i veckan även meddelat att Nasdaq Stockholm formellt har avslutat sin utredning av Ericssons informationsgivning avseende en internrapport från 2019 angående Irak (läs mer (https://www.ericsson.com/sv/press-releases/2023/5/nasdaq-stockholm-closes-review-of-2019-iraq-report-disclosures)). Nasdaq meddelade i sin slutskrivelse att Nasdaq inte anser sig "kunna komma till slutsatsen att innehållet i rapporten varit sådant som en förnuftig investerare skulle ha utnyttjat för sitt investeringsbeslut".

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här (https://www.ericsson.com/en/newsroom/latest-news/press-subscription).
Prenumerara på Ericssons bloggar här (https://foryou.ericsson.com/blog-subscription-center.html)
https://twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

YTTERLIGARE INFORMATION:
Ericsson Newsroom (https://www.ericsson.com/en/newsroom)
media.relations@ericsson.com (+46 10 719 69 92)
investor.relations@ericsson.com (+46 10 719 00 00)

OM ERICSSON:
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Cloud Software och Services, Enterprise Wireless Solutions, Global Communications Platform, samt Technologies och New Businesses. Dessa är utvecklade för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.