Redaktionen
1 Sep, 2022
Investera i bellpal

BellPal larmklocka | investera i larmklockor

Uppdaterad:
27 Feb, 2023

CareTech-bolaget BellPal Holding AB (fullbevakat bolag) kombinerar distansteknologi med digitala omsorgslösningar för att brygga omsorgsgapet från senior livsstil till äldrevård. BellPal grundades redan år 2015 men noterades först år 2022 under kortnamnet $BELLP. Bland produktutbudet finns alarmklockor med sofistikerade algoritmer för falldetektion och kommunikationslösningar vilket erbjuds både direkt till kund genom abonnemangsformen men även B2B genom “white label”-lösningar. 

investera i larmklockor

BellPals larmklocka

I BellPals fall är larmklockan för äldre ihopkopplad till en omsorgsplattform vilket sammanför användaren med både larmcentral och nödkontakter. Klockans algoritmer är AI-baserade och verkar både reaktivt och predikativt för att säkerställa användarens hälsa och välmående. Utöver de sofistikerade algoritmerna är BellPals larmklocka för äldre även en larmklocka med GPS. 

BellPal larmklocka

Av BellPals investeringsmemorandum framgår larmklockan som marknadens lågkostnadsalternativ vilket möjliggörs av bolagets SaaS-affärsmodell. Vidare utmärker sig BellPal ur en designsynpunkt samt användarvänlighet till det äldre kundsegmentet.

Larmklockor på börsen

Nyfiken på att investera i larmklockor?

Världsbefolkningen blir äldre och den nya demografi-mixen tillsammans med digitaliseringens frammarschen öppnar upp för nya möjligheter. En aktör som vill profitera på detta är BellPal som med sin AI-baserad larmklocka och omsorgsplattform räddar liv och säkerställer en senior livsstil. Nedan ger vi en överblick för den växande marknaden för larmklockor.

investera i klockor

Marknadsanalys larmklockor

Marknaden för larmklockor har nyligen gått från att vara en mogen marknad med stor koncentration inom vårdinrättning och hemtjänst till att ha öppnats upp för nya marknadssegment. Detta som en följd av teknologins utveckling. Idag finns det ett helt nytt sortiment av varor sett till den traditionellt sett förknippade larmklocka för äldre (se bild nedan). Denna typ av föråldrade produkter ligger långt efter i både funktionalitet och design.

klockor på börsen

Samtidigt som vi ser nya alternativ till larmklockor ökar också behovet efter larmklockor. Det som driver marknaden är demografiska utmaningar med en allt äldre befolkning, belastade vårdinrättningar och hemtjänster samt en kravbild att modernisera vården. Tidigare larmklockor har varit ohotat från substitut vilket inneburit höga marginaler och låga incitament till vidare investeringar. Idag har vi däremot otroliga kommunikationstekniska möjligheter och skalbara affärsmodeller vilket kastar nytt ljus på industrin för larmklockor.

I Sverige är det fortfarande inom de offentliga myndigheterna som larmklockorna är mest använda. I USA dominerar privata aktörer marknaden för alarmklockor där segmentet för dessa bolag kallas för “Medical Alert”-bolag inom PERS (“Personal Emergency Response System"). Detta är dock en övergång som förväntas globalt då vi ser en växande trend att seniorers barn tar ansvar för sina äldres vård dels av kostnadsskäl, dels på de äldres efterfrågan att kunna leva självständigt.

Larmklockor på börsen

För den som vill investera i larmklockor, utöver larmklockans själva bruksvärde, finns det relativt få bolag på börsen. Det går att få exponering mot segmentet genom aktörer som Apple och Samsung med deras Apple Watch respektive Samsung Galaxy Watch men dessa kan närmast liknas med Smart Watches. Då Smart Watches har avsevärt fler funktioner är detta inte bara inprisat utan höjer även den tekniska tröskeln för äldre användare vilket kanske inte gör det till den mest lämpliga larmklockan för äldre.

investera i klockor

Ett noterat aktiebolag med en mer tydlig inriktning på caretech-segmentet och den typen av distansteknologi är det svenska bolaget BellPal Holding (bevakat bolag) vars larmklocka mer eller mindre är inmonterad i en elegant grafiskt utformad klocka (se BellPals larmklocka nedan). 

larmklocka bellpal

Om fallolyckor och larmklockor

Antalet fallolyckor växer med den allt äldre befolkningen. En tredjedel av befolkningen över 65 år i eget boende råkar årligen ut för en fallolycka där 70 procent av äldre över 70 år inte har tillräckligt med styrka för att ta sig tillbaka efter ett fall. När kroppen blir skörare tar fallskadorna värre.

Fallskador saknar “quick fix” och bra larmklockor ger en trygghet till anhöriga. Bästa förebyggande åtgärd för fallskador är fysisk aktivitet och balansträning.

Vad är larmklockor?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.