Press
4 Jun, 2024
bodyflight årstämma

Bodyflight: Kommuniké från årsstämma

Uppdaterad:
5 Jun, 2024

Under tisdagen 4 juni 2024 hölls årsstämma i Bodyflight Sweden AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vidare beslutade stämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

bodyflight kommunike årsstämma

Styrelse- och revisorsarvode samt val av styrelse och revisor
Stämman beslutade om omval av Stefan Osmund som ordförande i styrelsen, omval av Daniel Volle och Karin Bäcklund, samt nyval av Erik Calissendorff. Erik är styrelseledamot i- och grundare av det noterade techbolaget Plejd. Han har sedan tidigare fallskärmslicens och har tränat på Bodyflight i egenskap av sportflygare.

"Jag hoppas att mina erfarenheter av att sätta kunderna i centrum och att lösa problem ska kunna hjälpa Bodyflight att växa. Jag har alltid gillat att utmana mig själv, och vill få fler att testa nya upplevelser och våga utmana sig själva och varandra", säger Erik.

VD Micha Velasco säger; "Erik Calissendorff har ett stort kunnande inom tech, skalbarhet och problemlösning och jag är övertygad om att han kommer att kunna hjälpa Bodyflight att utvecklas."

Stämman beslutade att Thomas Nielsen vid KPMG fortsätter som bolagets revisor till nästa årsstämma samt att ersättning utgår enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 60 000 kronor till styrelseordföranden (50 000 kronor föregående år) samt med 30 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som icke uppbär lön från företaget (25 000 kronor föregående år).

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Läs även

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.