Redaktionen
11 Apr, 2024
små bolag

Därför är det nu dags att investera i småbolag

Uppdaterad:
11 Apr, 2024

Börsens småbolag har haft det tufft de senaste åren och har som grupp gått betydligt sämre än storbolagen. Nu kan det dock vara läge att investera i småbolagsaktier igen. 

Lägre ränta förväntas gynna småbolagen

Rådande marknadskonsensus är att räntan kommer att sänkas flera gånger i år, vilket förväntas gynna småbolagen. Detta beror bland annat på att de är mer känsliga för ränteförändringar eftersom de har en större benägenhet att prissättas utefter framtida tillväxtförväntningar. Det ska också tilläggas, att till skillnad från stora bolag, har små bolag i genomsnitt mer kortfristiga skulder med en högre andel rörliga skulder.  

Att marknaden har börjat prisa in kommande räntesänkningar kan man bland annat se på den amerikanska marknaden då indexet Russel 2000 index steg med hela 12% bara under december. Detta är drygt 8 procentenheter bättre än storbolagsindexet (S&P 500 index) som endast steg med 4,5% under samma tidsperiod. 

Utöver detta har även flertalet banker börjat vikta upp sig mot småbolag. Exempelvis har Söder & Partners börjat köpa tillbaka småbolag precis före påsk. 

Småbolagsaktier

Intressanta småbolag

Tre intressanta små-/mikrobolag att titta närmare på enligt oss är Bodyflight, Attana och Sibek. Bodyflight är ett upplevelsebolag som har varit noterade på Spotlight Stock Market sedan 2018. Under 2023 växte omsättningen med 20% och resultatet före skatt med 21%, vilket var bra enligt oss med tanke på det utmanande ekonomiska läget med högre räntor och inflation. Mot bakgrund av att VREX-förvärvet har bra synergieffekter med resterande verksamhet samt att konjunkturen förväntas bli bättre så finns det bra möjligheter till fortsatt tillväxt kommande år. 

TradeVenues senaste rapportkommentar:

Teknikbolaget Attana å andra sidan är verksamma inom cellteknik. De har utvecklat ett instrument som har förmågan att på cellnivå kunna se om du har några sjukdomar. Till skillnad från vanliga test har Attana förmågan att se smittan även efter infektionstillfället och inte bara när smittan pågår. Detta gör att tekniken kan användas inom en mängd olika områden, såsom inom försvaret och inom sjukvården. 

Aktiepappas företagsbesök hos Attana:

Det sistnämnda bolaget är teknikkonsultbolaget Sibek som har lyckats med bedriften att endast växa organiskt samt vara lönsamma sedan start. De är verksamma på en marknad som är under kraftig tillväxt samtidigt som de under de senaste 5 åren i genomsnitt har vuxit organiskt med 15% per år. De blev nyligen tilldelade ett ramavtal med Trafikverket med ett uppskattat värde om 23 MSEK.

Mer information om ramavtalet med Trafikverket:

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.