Nyhet
25 Sep, 2023

CYXONE: BESLUTAT OM FÖRETRÄDESEMISSION OM 36,3 MLN KR

Uppdaterad:
25 Sep, 2023

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i forskningsbolaget Cyxone har beslutat om en företrädesemission på 36,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser samt garantiåtaganden om cirka 20 miljoner kronor från personer i bolagets ledning och styrelse samt externa investerare, motsvarande cirka 55 procent av företrädesemissionen.

Enligt bolaget ska 58 procent av emissionslikviden användas för att finansiera vidare klinisk utveckling för programmen med Rabeximod och T20K. Därefter ska 35 procent användas till finansiering av bolagets löpande verksamhet. Affärsutveckling, patent, kvalitetssäkrande och regulatoriska processer väntas utgöra 7 procent av emissionslikviden.

En befintlig aktie i Cyxone berättigar till en teckningsrätt. Sex teckningsrätter berättigar till teckning av tretton aktier. Teckningskursen är fastställd till 0:17 kronor. Aktien avslutade måndagens handel på 0:35 kronor.

Teckningsperioden löper från och med den 7 november till och med den 21 november. Vid full teckning tillförs Cyxone 30,6 miljoner kronor efter emissionskostnader.

För de ägare som inte deltar i företrädesemission är utspädningen 68,4 procent.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.