Redaktionen
2 Feb, 2024
Dividend Sweden Eblitz group

Hur påverkar Dividend Swedens stämmobeslut förvärvet av eBlitz Groups aktieportfölj?

Uppdaterad:
13 Feb, 2024

I tidigare nyhet kunde man läsa om att Dividend Sweden hade tecknat ett överlåtelseavtal om att förvärva en portfölj av aktier från eBlitz Group. Förvärvet var villkorat av att en extra bolagsstämma skulle godkänna den riktade emissionen till säljarna. 

I onsdags (31 januari 2024) hölls denna bolagsstämma där stämman beslutade att inte genomföra den föreslagna riktade emissionen. Dividend Swedens VD, Bo Lindén säger att stämman fattade detta beslut med bakgrund av att styrelsen hade fått tillgång till ny information, vilket gjorde att de inte längre var intresserade av att genomföra förvärvet enligt de avtalade villkoren. Jämte andra potentiella affärer utvärderar styrelsen nu möjligheten till en affär av aktieportföljen med justerade villkor.

Intervju med Dividend Swedens VD

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.