Bolagsrapporter
17 May, 2024
gaming corps kvartalsrapport q1 2024

Gaming Corps delårsrapport för det första kvartalet 2024

Uppdaterad:
22 May, 2024

Nyckeltal första kvartalet 2024 
KONCERN
JAN-MAR 2024
KONCERN
JAN-MAR 2023
Nettoomsättning7,33 MSEK8,15 MSEK
Rörelseresultat-6,07 MSEK-4,79 MSEK
Resultat efter finansiella poster-3,07 MSEK-4,10 MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning-0,04 SEK-0,07 SEK
Antal driftsatta online kasinon+1270 
gaming corps q1 2024

VD Juha Kauppinen har ordet

Kära aktieägare.

Det känns kul att konstatera att vi ser flera optimistiska tecken under det första kvartalet av 2024. Jämfört med Q1 2023 minskar visserligen intäkterna något, till största del drevs intäkterna kraftigt av den latinamerikanska marknaden. Ser vi till rörelseresultatet som minskat kvartal till kvartal beror det på effekterna av de strategiska satsningar vi gjort.

Vi har bland annat omstrukturerat vår produktion och distribution och står nu bättre rustade än tidigare för att både utveckla och distribuera våra spel. Vi lanserade under kvartalet också en helt ny varumärkesidentitet och hemsida, för att effektivare positionera Gaming Corps på marknaden och tydliggöra vår höga ambition som bolag.

Vi fick tidigt indikationer från UK Gambling Commission att vi skulle erhålla licens för Storbritannien, en av Europas ledande spelmarknader, redan under december 2023. Därför planerade vi in flera spellanseringar med våra kunder direkt efter årsskiftet. Dessvärre drog licensen ut på tiden på grund av saker utanför vår kontroll, och vi tvingades därför också skjuta på lanseringarna till efter kvartalets slut. Något vi först i skrivande stund börjar se effekterna av.

I slutet av mars erhöll vi också godkännande att lansera spel i Spanien, där vi sedan tidigare ingått avtal med ett flertal större operatörer. Efter kvartalets utgång har vi också lanserat ett av våra Crash Games, som har marknadsanpassats för både den latinamerikanska och den afrikanska marknaden, något som har efterfrågats specifikt av våra kunder på dessa marknader.

Under slutet på förra året och under delar av det första kvartalet i år har Bolaget arbetat med utvecklingen av spelet Snoops High Rollers tillsammans med världsartisten Snoop Dogg. Spelet lanserades i mitten av april i ett exklusivt samarbete med den ledande onlinekasinooperatören Roobet. Snoops High Rollers har varit en toppresterande lansering på Roobets plattform och samarbetet har förstärkt intrycket av Gaming Corps som en alltmer etablerad aktör på den globala marknaden för produktion av slots med högsta kvalitet. Det här spelet och lanseringen är ett fint bevis på vad vi som en relativt liten spelutvecklare kan åstadkomma på global nivå. Vi för nu diskussioner kring att släppa spelet till andra operatörer över hela världen genom vårt distributionsnätverk, något vi har höga förväntningar på.

Det är tydligt att intresset kring Bolaget växer i takt med att vårt distributionsnätverk växer sig allt starkare, vilket är väldigt spännande för alla oss aktieägare. I takt med den utvecklingen blir vårt strategiska arbete också alltmer avgörande för vår tillväxt. Vi har därför engagerat partners med mycket gedigen branschkunskap för att dels genomföra en genomlysning av vår befintliga strategi och för att vi tillsammans med dem ska staka ut den bästa vägen framåt för oss som bolag. Ett arbete som är lika viktigt som intressant och vi kommer att återkomma om detta i kommande rapporter.

Vi fortsätter nu arbeta hårt för att utveckla och distribuera ännu bättre spel för att på så sätt stärka våra kundrelationer och därmed skapa ökad tillväxt och ökat värde för Gaming Corps aktieägare.

Jag vill som alltid tacka för ert engagemang och support.

Med vänliga hälsningar,

Bifogade filer
Gaming Corps AB Delårsrapport Första Kvartalet 2024
Pressmeddelande Gaming Corps AB Delårsrapport För Det Första Kvartalet 2024 2024 05 17

gcor kvartalsrapport q1 2024

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com

IR: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om oss
Gaming Corps AB är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet GCOR med ISIN-kod SE0014694691. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB. Gaming Corps är ett spelutvecklingsföretag med huvudkontor i Uppsala med utvecklingsstudior i Smart City, Malta och Kiev, Ukraina. Gaming Corps affärsidé är att utveckla originalinnehåll för Gaming och iGaming, serva den selektiva spelaren med nischade videospel och premium casinospel. Gaming Corps har en licens för utveckling och distribution av kasinospel utfärdad av Malta Gaming Authority.

www.gamingcorps.com   ir@gamingcorps.com

Denna information är sådan information som Gaming Corps är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-17 15:34 CEST.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.