Redaktionen
28 Feb, 2024
Attana intervju

Intervju med Attanas VD, Marcus Söderberg

Uppdaterad:
28 Feb, 2024

Under 2023 kunde Attana uppvisa en omsättning om 5,1 (7,5) MSEK samt ett rörelseresultat om -12,4 (-14,2) MSEK. För att få en ökad inblick över hur det går för bolaget samt vägen framåt så har vi fått möjligheten att göra en intervju med företaget VD, Marcus Söderberg. I intervjun diskuterar vi bland annat den nyligen offentliggjorda rapporten samt de mål som företaget har. 

Attana är ett företag med affärsidén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Företaget säljer idag egenproducerade instrument (inklusive förbrukningsvaror och service) samt uppdragsforskning. De verkar även inom immunitetsprofiler. 

Hur skulle du vilja sammanfatta fjärde kvartalet och 2023?

Vi fortsätter att göra många bra kundfokuserade saker men kapitaliseringen av insatserna dröjer vilket utmanar oss likviditetsmässigt. Vi fortsätter att fokusera på våra betalande kunder för att hjälpa dom till unika forskningsresultat och publikationer vilket också driver vår försäljning. Över rapportperioden så är nettoomsättningen lägre än väntat men samtidigt har vi bättre kostnadskontroll vilket gör att resultatet blir något bättre än motsvarande perioder föregående år.

Vad har ni för mål för 2024 och hur ska ni uppnå dessa?

Vi ska öka försäljningen och fokusera på lönsamhetsmålet. Att öka försäljningen gör vi genom att fortsätta vidareutveckla våra kundinteraktioner med både befintliga och nya kunder. Hur mycket vi får till det påverkar hur vi jobbar med våra kostnader för att nå målet under 2024.

Ni initierade ett sparprogram i Q4 för att minska kostnaderna under 2024. Hur går det med detta besparingsprogram och när bedömer ni att det är fullständigt implementerat? Hur mycket bedömer ni att kostnaderna kommer minskas med efter sparprogrammet?

Ja, det stämmer. Vi påbörjade ett arbete för att minska våra kostnader under Q4 vilket redan har gett viss effekt. Hur stor kostnadsbesparing blir i den operativa verksamheten och monitärt kommer bero på hur mycket försäljning vi gör under kommande kvartal. Bra försäljning bibehållen kostnadsnivå. Lägre försäljning - lägre kostnader.  

Attana VD-intervju

I rapporten skriver ni att för samtal med europeiska profiler för att kunna saluföra era immunitetsprofiler i fler länder. När i tiden bedömer ni att detta kan ske och isåfall på vilka marknader?

Fokus är på Tyskland och Schweiz just nu. Målsättningen är att under året få teckna ett samarbetsavtal med en partner som tillsammans med oss säljer immunitetsprofiler.

Hur går med de 109 läkemedelskandidater som ni testat i ert laboratorium?

Baserat på den information jag har så är det just nu 4 kandidater kommit till fas-3 studier vilket är väldigt spännade. Majoriteten av övriga kandidater som är i tidigare faser vidareutvecklas fortfarande men i lite olika takt. Vi vet att tredje fasen är en väldigt kostsam fas vilket gör att bolagen måste vara väl finansierade för att ta kandidaten hela vägen i mål. Jag har ingen insyn i de detaljerna men oavsett så är det mycket positivt att vi är en del av processen och att kandidaterna gått såhär långt.

På diagnostiksidan har ni även påbörjat tester med Hepatit B och Borrelia. När förväntar ni er att dessa tester är klara och när tror ni att ni kan sälja immunitetsprofilerna för dessa sjukdomar?

Just nu testar vi Hepatit B och Borrelia så är det svårt att säga när de kan tas i produktion. Vi återkommer med den uppdateringen när vi har testresultaten klara under Q2/Q3.

Vid utgången av kvartalet hade ni en negativ kassa samtidigt som ni bland annat nämner att orderingången inte var som ni hade förväntat er. Bedömer ni att ni har tillräckligt med finansiella resurser för att inte behöva göra en nyemission i närtid?

Emissionlikviden från emissionen i december betalades ut i mitten av januari så det finns fortfarande en del kvar även om vi kontinuerligt jobbar med finansieringsfrågan parallellt med vårt mål om att öka våra kundinteraktioner.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.