Press
6 Feb, 2023

Investment AB Latour: Latour reviderar sina finansiella mål

Styrelsen i Investment AB Latour (publ) har beslutat att revidera Latours finansiella mål. Förändringen är resultatet av en strategisk översyn med syfte att långsiktigt ytterligare förstärka lönsamheten och avkastningen hos innehaven.

De reviderade finansiella målen är enligt följande:
  • Tillväxtmål: Oförändrat, dvs. minst 10 % årlig tillväxt i varje innehav.

  • Lönsamhetsmål: Förändras från minst 10 % rörelsemarginal i varje innehav, till minst 15% rörelsemarginal i genomsnitt för samtliga innehav.

  • Avkastningsmål: Förändras från 15 - 20 % avkastning på operativt kapital i varje innehav, till minst 15 % avkastning på operativt kapital i varje innehav.

Likt idag kommer de nya finansiella målen att gälla över en konjunkturcykel, och högre interna mål att tillämpas för enskilda innehav. Avseende tillväxtmålet skall organisk tillväxt vara prioriterad.

"Det är viktigt att poängtera att dessa mål är långsiktiga och att vi, i egenskap av långsiktiga och ansvarsfulla ägare, till fullo står bakom samtliga av våra nuvarande innehav. Dessutom kommer vi även fortsättningsvis att göra samlade bedömningar utifrån alla tre målen", säger Johan Hjertonsson, VD Latour.

Göteborg, 6 februari 2023

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef Latour, 0702 29 77 93
Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2023, kl. 14.40 CET.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.