Nyhet
29 Sep, 2023

K-FASTIGHETER: RIKTAD EMISSION 331 MLN KR, TECKNINGSKURS 13:80 KR

Uppdaterad:
29 Sep, 2023

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) K-Fast meddelar att teckningskursen blev 13:80 kronor per aktie i den riktade emission vars avsikt meddelades på torsdagskvällen.

Nyemissionen omfattar 24 miljoner B-aktier och bolaget tillförs 331 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande under natten till fredagen.

En del av nyemissionen, motsvarande cirka 80,3 miljoner kronor av emissionslikviden före transaktionskostnader, är villkorad av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma.

Teckningskursen om 13:80 kronor bestämdes baserat på ett accelererat bookbuilding-förfarande. Aktien stängde på 15:04 kronor på torsdagen.

Kapitalanskaffningen genomförs enligt två separata emissionsbeslut, dels som en riktad nyemission av 18.180.000 B-aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till svenska och internationella institutionella investerare, dels som en riktad nyemission av 5.820.000 B-aktier, villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma i bolaget, riktad till Erik Selin Fastigheter.

Den extra bolagsstämman för att godkänna emissionsbeslutet avseende den andra delen beräknas hållas omkring den 24 oktober 2023.

Huvudaktieägarna Jakob Karlsson och Erik Selin Fastigheter, som tillsammans innehar cirka 70 procent av aktierna och cirka 79 procent av rösterna i K-Fastigheter, har förbundit sig att rösta för godkännande av styrelsens emissionsbeslut.

Investerare i den första delen av den riktade nyemissionen innefattar såväl befintliga aktieägare som nya svenska och internationella institutionella investerare, såsom Capital Smallcap World Fund, Fjärde AP-fonden, Clearance Capital Limited och Länsförsäkringar Fonder.

Nyemissionerna är ett led i att skapa förutsättningar för fortsatt expansion genom förvärv av byggrätter och byggstarter av nya projekt. Nettolikviden från nyemissionerna är avsedd att genom förstärkning av den finansiella positionen, bland annat genom att initialt minska kortfristig lånefinansiering, öka handlingsutrymmet och möjliggöra investeringar i form av byggstarter och byggrättsförvärv, heter det.

Nyemissionerna medför en utspädning om cirka 10,0 procent av antalet aktier och 7,3 procent av rösterna i bolaget.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.