Redaktionen
2 Jul, 2023
Redsense Medical ansöker om parallellnotering i USA

Kommentar: Redsense Medical ansöker om parallellnotering i USA

Uppdaterad:
3 Jul, 2023

Sammanfattning

  • Redsense Medical har lämnat in en ansökan om korsnotering på amerikanska marknadsplatsen OTCQX.
  • En framgångsrik korsnotering placerar Redsense bland flera svenska aktier på OTC-marknaden.
  • Syftet med noteringen är att möta den ökade efterfrågan från amerikanska investerare som vill ha exponering mot aktien, samt att implementera en strategi för att öka exponeringen på den amerikanska marknaden.
  • Som en konsekvens av noteringen kommer Redsense Medicals aktie att handlas med en amerikansk tickersymbol och ett aktiepris i USD under amerikanska handelstider.
Om OTC-handel

OTC-handel, eller handel över disk, beskriver handel som inte äger rum på formella börser och sker huvudsakligen mellan två parter och vanligtvis via ett mäklarnätverk. OTC Markets är en amerikansk aktiemarknad för värdepapper som inte är noterade på de traditionella börsmarknaderna. Marknadsplatsen är indelad i följande kategorier: 

  • OTCQX - toppskiktet
  • OTCQB - mellanskiktet
  • Pink Markets - nedre skiktet

Kommentar

Noteringen på OTCQX skapar för Redsense Medical en direktkanal till amerikanska investerare. Genom denna notering underlättas investeringar i bolagets aktier samtidigt som företaget erhåller en ökad exponering gentemot finansiella institutioner och samarbetspartners. Det sistnämnda bland annat genom möjligheten att delta i marknadsföringsaktiviteter såsom att närvara på amerikanska kapitalmarknader.

De formella krav som följer med parallelnoteringen, med avseende på ökad transparens, har även ett positivt signalvärde och stärker företagets trovärdighet gentemot amerikanska intressenter. 

I ett rent förvärvssyfte innebär korsnoteringen att Redsense Medicals aktie kan i högre grad inkluderas som en aktiekomponent vid eventuella bolagsförvärv. Företaget har emellertid inte framfört några sådana intentioner eller avsikter.

Sammantaget kan utfallet av ansökan visa sig vara ett mycket bra strategiskt beslut för att stärka företagets status och försäljningsgrund på den amerikanska marknaden, som för närvarande utgör huvudmarknaden för företaget.

Uttalanden

Pontus Nobréus
Pontus Nobréus
VD för Redsense Medical

Given that Redsense Medical has most of its revenue in the US, it is also natural that we initiate a process to facilitate for North American investors to trade in the Redsense Medical share. In addition, through a cross-trade on OTCQX, we make it easier for international investors and institutions who are considering having exposure to our shares. This initiative is in line with our increased focus on the US market in general and with a dual-quotation we will meet an increased interest in Redsense Medical.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.