Nyhet
22 May, 2024

MODELON: BESLUTAT OM FÖRETRÄDESEMISSION OM 50 MLN KR (OMS)

Uppdaterad:
22 May, 2024

(Omsändning: skickades första gången på tisdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) It-bolaget Modelons styrelse har beslutat om en företrädesemission om cirka 50,1 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget ger sig själva möjligheten att utöka emissionsbeloppet med 10 miljoner kronor "vid tillräckligt stort intresse från investerare".

Teckningskursen har fastställts till 9:10 kronor per B-aktie – att jämföra med tisdagens stängningskurs om 10:60 kronor.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser för teckning av B-aktier med och utan företrädesrätt om totalt cirka 45,3 miljoner kronor, motsvarande cirka 90,3 procent av emissionen.

Vidare har aktieägare i bolaget som innehar cirka 86 procent av samtliga A-aktier i Modelon åtagit sig att på bolagsstämman rösta för en ändring av Modelons bolagsordning varigenom uppdelningen av A-aktier och B-aktier tas bort.

Efter ändringen av bolagsordningen kommer således samtliga aktier i bolaget vara av samma aktieslag.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.