Redaktionen
14 Mar, 2023
Kontigo Care påbörjar klinisk studie

Nederländerna: Kontigo Care påbörjar klinisk studie för iris- och pupilldetektion via mobiltelefon

Uppdaterad:
15 Mar, 2023

Kontigo Care ingår avtal med Universitetssjukhuset i Leiden (LUMC) i Nederländerna för att utföra en pilotstudie med bolagets mobiltelefonbaserad iris- och pupilldetektion för att mäta drognykterhet. Studien är en viktig milstolpe i utvecklingen av bolagets nya applikation inom området för drogövervakning. När produkten är fullt utvecklad kommer den att integreras i den befintliga eHälsoplattformen Previct, som har använts inom vården av alkoholmissbruk sedan 2015. Studien beräknas vara klar i juli 2023.

Utsikterna för Previct Drugs är på väg att klarna

Nederländerna anses ha de bästa förutsättningarna i Europa för att utföra studier med beroendeframkallande substanser. Den nederländska marknaden väntas bli en viktig geografisk marknad för bolagets kommande krafttag mot det ökade bland- och drogmissbruket, där framgångsrika forskningsresultat förhoppningsvis kan bädda för en framtida etablering. Universitetssjukhuset i Leiden är en världsledande institution inom detta forskningsområde och har genomfört många framgångsrika kliniska studier. Professor Albert Dahan och hans forskargrupp vid LUMC är världsledande inom den typ av forskning och kliniska studier som krävs för att testa och vidareutveckla Previct för att mäta drognykterhet.

De samlade investeringarna i utvecklingsprojektet uppskattas till mellan 6,5 och 8,5 MSEK över perioden januari – juli 2023. Detta finansieras dels från egen verksamhet, dels från krediter hos bank och Almi.

Albert Dahan
Albert Dahan
Professor vid Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) i Leiden

”Det är sällan vi stöter på en så innovativ medicinsk apparat som Previct som ska testas på vår klinik. Och vi ser fram emot att vara en del av denna banbrytande kliniska studie. [egen översättning]”

Analytikerkommentar

I vår tidigare analys av Kontigo Care har vi inte tagit med något bidrag från Previct Drug på grund av osäkerhet kring affärsmodellens struktur och lanseringsdatum som rådde för studen. Men projektet kan öka expansionshastigheten och lönsamheten avsevärt under prognosperioden. På sikt kan Previct Drug bli minst lika värdefullt som Kontigo Cares nuvarande verksamhet, och utfallet av studien kan ge betydligt klarare framtidsutsikter.

Den 8 mars 2023 startade Kontigo Care ytterligare en klinisk studie för mobiltelefonbaserad drogmonitoring. Tillsammans bidrar de två studierna till att applikationen närmar sig lansering. Om studierna fortlöper framgångsrikt uppskattar bolaget att en marknadsintroduktion av en färdig CE-märkt produkt ska kunna ske till slutet av 2024.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.