Emissioner
24 Oct, 2023
Quickbit företrädesemission

Företrädesemission Quickbit

Uppdaterad:
3 Nov, 2023

Den 20:e oktober 2023 påbörjades teckningsperioden för Quickbits företrädesemission på Nordic SME Sweden där teckningsperioden pågår fram till den 6:e november. Syftet med emissionen är att etablera flera direkta relationer med slutkunder, där Quickbit även erbjuder ett bredare tjänsteutbud, såsom hantering av drifts- och supportfrågor. För att ta del av prospekt, teaser eller anmälningssedel, se länkarna nedan. 

Stark marknadstillväxt

Quickbit grundades 2016 och är ett svenskt fintechföretag med målet att underlätta användningen av kryptovaluta för människor. Idag erbjuder företaget säkra och användarvänliga betalningslösningar som till exempel förenklar användningen av kryptovaluta inom e-handel. Sedan starten har företaget transaktioner på blockchain till ett värde över 1 miljard euro. 

Idag finns det en växande frågan kring att kunna använda kryptovalutor på samma sätt som traditionella valutor. Från 2023 uppgår det globala antalet kryptoanvändare till över 420 miljoner, varav till exempel 54M finns i USA och 260M i Asien. Dessa användare som tillsammans finns i över 50 länder kan potentiellt se Quickbits erbjudanden som ett verktyg ett verktyg för både investeringshantering och daglig konsumtion.

Användningen av kryptovaluta har ökat stadigt under senaste åren vilket utvidgar målgruppen för företag som använder betallösningar inom krypto. Enligt Analyshuset Gran View Research uppgick den globala kryptoplånboksmarknaden till ungefär 8,4 miljarder USD 2022 och förväntas växa årligen med cirka 25% till 2030.

Grund till emission

Vid fullteckning kommer Quickbit erhålla ungefär 27,2 MSEK efter emissionskostnader. 13,6 MSEK kommer att användas till att tillgodose företagets rörelsekapitalbehov eftersom företaget bedömer att de inte har tillräckligt med finansiella resurser för den kommande 12- månadersperioden. Den resterande nettolikviden kommer att användas till företagets kommande och pågående expansionsåtgärder.

Sammanfattning av teckningserbjudande

  • Villkor: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 18 oktober erhålls nio (9) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 
  • Teckningsperiod: 20 oktober - 6 november 2023
  • Handel med teckningsrätter: 20 oktober - 1 november 2023
  • Emissionsbelopp före emissionskostnader: ca 32,5 MSEK
  • Emissionsbelopp efter emissionskostnader: ca 27,2 MSEK
  • Antal aktier före emission:  88 460 736
  • Antal aktier efter emission: 168 075 398
  • Utspädning: ca. 47% vid 100% fulltecknande
  • Teckningskurs: 0,41 kr per aktie
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.