Press
22 Feb, 2023

Railway Metrics and Dynamics Sweden: Railway Metrics and Dynamics AB publicerar analys gjord av TradeVenue

Uppdaterad:
22 Feb, 2023

Idag publicerar Railway Metrics and Dynamics AB en analys som bolaget beställt av TradeVenue AB. TradeVenue har i sin DCF-värdering kommit fram till ett värde på SEK 9,1 per aktie respektive SEK 3,5 per aktie, beroende på två olika scenarier.

TradeVenues värdering av Railway Metrics and Dynamics beror till stor del på resultatutvecklingen långt framåt i tiden. TradeVenue har använt sig av en diskonterad kassaflödesanalys med ett avkastningskrav (WACC) på 14 procent, där de kommer fram till ett värderingsspann om SEK 3,5-9,1 per aktie.

I värderingen tillämpar de samma långsiktiga antaganden för det optimistiska och pessimistiska scenariot. I avkastningskravet har TradeVenue också tagit höjd för osäkerheten i prognosen av det fria kassaflödet genom att tillämpa en småbolagspremie på 3 procent och en extra riskpremie på 3 procent.

Med tanke på antalet tecknade order som RMD förväntar sig under 2023 bedömer TradeVenue att en betydligt mer rättvis värdering i enlighet med ovanstående värden redan kan visa sig innestående år.

Analysen har sammanställts av TradeVenue AB på uppdrag av Railway Metrics and Dynamics AB och kan laddas ner i sin helhet här: https://tradevenue.se/artiklar/analys-railway-metrics-and-dynamics-sweden-3204

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.