Nyhet
10 Oct, 2023

SECITS: BESLUTAR OM SÄKERSTÄLLD FÖRETRÄDESEMISSION, 34,9 MLN KR

nyemissioner
företrädesemission
Uppdaterad:
11 Oct, 2023

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Secits har beslutat att genomföra en emission av aktier, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, om cirka 34,9 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom avtal om tecknings- och garantiåtaganden.

"Syftet med Företrädesemissionen är att säkra att Bolaget har tillräckligt med kapital för den fortsatta tillväxtresan, förbättra kapitalstrukturen och minska skuldsättningen", står det i pressmeddelandet.

Nettolikviden kommer att användas till finansiering av verksamheten, kvittning av lån samt återbetalning av lån och krediter.

Efter företrädesemissionen bedömer Secits att ytterligare externt kapital inte kommer behövas för att uppnå positivt kassaflöde, vilket väntas vara uppnått under det fjärde kvartalet 2023.

Emissionen medför en utspädningseffekt motsvarande cirka 83 procent.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.