Analys
17 Mar, 2019

Veckobrev v12

Stockholmsbörsen – liksom de flesta andra aktiemarknader - visade på en förbluffande styrka i veckan med en uppgång på ca 2,5% trots Brexitkaos, framflyttat avgörande av handelskriget mellan USA och Kina samt fortsatt negativa ekonomiska indikatorer. Den svenska marknaden specifikt tyngdes också av en eskalerande kris kring Swedbank och försäljningssiffror från HM som inte underbyggde den senaste tidens kursuppgång. Det fanns dock ljuspunkter såsom budet på Acando (se nedan) som piggade upp börshumöret

Bud på Acando. Många med mig har förundrats över att det inte kommit fler bud på noterade bolag under det senaste året. Visst det har kommit ett antal de senaste månaderna men i denna fas av börscykeln och med ett ränteläge som inte gör att det behövs mycket av synergieffekter för att få de flesta affärer att se bra ut ur köparens synvinkel skulle jag i alla fall trott att vi för närvarande skulle haft ett stort antal pågående budstrider. Hur som helst veckans bud från Kanadabolaget CGI på Acando med en 44% premie i förhållande till stängningskursen förra fredagen piggade upp stämningen och kurserna i hela IT-konsultsektorn och det är väl inte helt osannolikt att budet följs av fler. Med i de flesta fall stora nettokassor och starka kassaflöden borde sektorn locka många köpare även om bolag med anställda som enda riktiga tillgång är känsliga. När det gäller budpremien ska det anmärkas att Acandos aktiekurs inte har rosat marknaden under de senaste månaderna bland annat till följd av en dålig Q4-rapport och att budpremien i förhållande till toppkursen i höstas bara är ca 10%. Budet innebär att Acando värderas till EV/EBIT om ca 15x på årets vinst, vilket är klart över snittet för de andra noterade IT-konsulterna och borde leda till en fortsatt uppvärdering.

Ascelia Pharma bestod provet. Jag skrev för två veckor sedan om Ascelia Pharma, som är den första introduktionen på huvudlistan i år med en sammanhängande relativt stor nyemission (drygt 200 MSEK). Med tanke på det stora antalet kursfloppar på framförallt de mindre listorna är det glädjande att kunna konstatera att aktien som introducerades i veckan – i alla fall initialt - bestod provet och kunde i slutet av veckan visa upp en kursuppgång på drygt 10%. Även om betydelsen av en lyckad mindre introduktion som denna inte ska överdrivas borde det ändå vara en positiv signal vad gäller sentimentet för alla de bolag som står i börskön. Våren brukar traditionellt vara en het period för nyintroduktioner när boksluten är klara och reviderade och 2019 kommer nog inte bli något undantag.

Att bemästra negativa trender. Clas Ohlsons aktie rasade i veckan med ca 10% när rapporten för det viktiga julkvartalet kom ut  - inte för att resultatsiffran skiljde sig så mycket från förväntningarna (borsett från eoposterna) men mest till följd av nedskruvade marginalprognoser för resten av året.  Men med tanke på den motvind som bolaget för närvarande har tycker jag ändå att det finns ljuspunkter och det är imponerande att de kan redovisa ett underliggande oförändrat resultat i förhållande till förra året. Trots en nedgång i julhandeln i alla de nordiska länderna man är verksam i och en totalt minskande marknad i kvartalet lyckades Clas Ohlson valutarensat i jämförbara butiker att öka försäljningen med 2%. Att nätförsäljningen ökade med 50% visade också att den gamla postordertraditionen i företaget finns kvar. Ännu mer imponerande är hur man lyckas klara av kronförsvagningen. Utan några större möjligheter att höja priserna till följd av konkurrensen lyckades bolaget klara av en drygt 10% förstärkning av dollarn i förhållande till den svenska kronan (som är den huvudsakliga inköpsvalutan) i förhållande till för ett år sedan utan att bruttomarginalen minskade mer än marginellt till 40,4%. Det ska dock framhållas att Clas Ohlson har en nästan lika stor försäljning i Norge som i Sverige, där valutan inte erbjuder samma motvind. Bolaget hade dessutom ett klart positivt kassaflöde och lyckades förbättra den finansiella ställningen. Därmed inte sagt att aktien är köpvärd (P/E 13x årets vinstprognos enligt konsensus) men det visar ändå enligt min mening att Clas Ohlson gör mycket rätt i en minst sagt utmanande miljö.  

Kapitalmarknadsdag i Munters. Luftbehandlingsföretaget Munters har sedan noteringen i början av 2017 som bekant haft en extremt dålig utveckling med bland annat en satsning på Data Centers som blivit en total katastrof. Bolaget saknar sedan december förra året dessutom ordinarie VD och har en finanschef som ska lämna bolaget under 2019. De flesta bolag brukar i detta läge sluta sig och arbeta internt för att sedan längre fram förhoppningsvis kunna visa upp gjorda framsteg för aktiemarknaden. Det är därför intressant att notera att Munters i veckan skickade ut en kallelse till kapitalmarknadsdag i början på maj. Styrelsen och ledningsgruppen lanserade i februari en trestegsplan – Munters Full Potential – som ska tillvara bolagets fulla potential och förbättra koncernens resultat. Programmet väntas kosta 350 MSEK och belasta resultatet 2019. För ett företag som redan har en relativt hög skuldsättningsgrad och som nu tvingas till dispenser från långivande banker för att klara av att genomföra programmet är det mycket pengar. Optimisten skulle emellertid kunna tolka beskedet om en kapitalmarknadsdag som ett tecken på att företaget känner sig övertygade om att redan i maj kunna redovisa en vändning och att visa på att det finns en sund kärna i bolaget. Den mer kritiske skulle kanske ta det som ett tecken på att en nyemission förbereds för att bland annat klara av kostnaderna för strukturprogrammet. Då behövs det som bekant investerare som ”förstår bolaget” om inte aktiekursen ska kollapsa.

Unknown unknowns. Enligt USAs förre försvarsminister Donald Rumsfelds omtalade svar i senaten i samband med Irakkrisen 2002 finns det ”known knowns” dvs saker vi vet att vi vet. Sedan finns det ”known unknowns” dvs saker vi vet att vi inte vet. Sedan finns det ”unknown unknowns” dvs saker vi inte vet att vi inte vet. Om man försöker att sortera veckans händelser i dessa fack och översätta det till aktiemarknaden verkar Brexitkalabaliken i Storbritannien och dess konsekvenser tillhöra gruppen ”known unknowns” dvs marknaden har redan diskonterat att vi inte vet utgången men det ska till något extraordinärt negativt utfall för att få någon större påverkan på börsen. Snart kanske konsekvenserna av de nordiska bankernas (påstådda?) penningtvätt i Baltikum hamnar i denna grupp – med en stor osäkerhet diskonterad i aktiekurserna. En påminnelse om ”unknown unknowns” kom i veckan när det börjar stå klart att de två senaste flygkatastroferna verkar bero på ett fel i styrsystemet. Detta skulle i så fall få långtgående konsekvenser för inte bara tillverkaren Boeing utan även flyg- och försäkringsbolag världen över. Det är denna typ av svarta svanar som gör alla prognoser så osäkra och undertecknad analytiker ännu mer ödmjuk.

 

Förutom KappAhl är det nu i veckan tunt på rapportsidan men i stället börjar bolagsstämmorna.  Där brukar det komma intressanta kommentarer om utvecklingen hittills i år samtidigt som det i veckan blir intressant att se hur pass ”dyr” utdelningen blir i högavkastande bolag som Axfood och Castellum. Välkommen till en ny och spännande vecka!!!

 

Claes Vikbladh

claes@tradevenue.se

 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.