Analys
14 Apr, 2019

Veckobrev v16

De iskalla vindarna i förra veckan trängde inte in på Stockholmsbörsen som kunde visa på ännu en uppgångsvecka med ca 1%. Lite bättre makrodata i flera länder inklusive Kina, bud med 20% premie på Securitas stora konkurrent Group 4, en omvänd vinstvarning från Lindab samt Öresund som fick visa kostnaden för att stå utanför aktiemarknaden under första kvartalet – det var några av nyheterna förra veckan som gav bränsle åt marknaden

Atrium Ljungberg och detaljhandeln. Att detaljhandeln har problem har nog inte undgått någon, vilket naturligtvis skapar problem för fastighetsägare med stor exponering mot sektorn. Huvuddelen av Sveriges stora köpcentrum och gallerior ägs av internationella fonder och fastighetsbolag och det är alltså i huvudsak dessa som redan har eller kommer att få problemen. I och med att Atrium Ljungberg (bevakat av TradeVenue) är det enda noterade fastighetsbolaget med ett stort inslag av denna typ av fastigheter (bortsett från Hufvudstaden som är inriktad på en väldigt speciell del av segmentet) har det enligt min mening blivit ett oproportionerligt stort fokus på just detaljhandeln och dess problem i samband med bolagets rapportering och i analyserna. Detta förklarar troligen också den stora rabatten (20%) Atrium Ljungberg aktien för närvarande har mot sitt långsiktiga substansvärde (EPRA NAV). Att detaljhandel dock bara står för ca 25% av hyrorna i Atrium Ljungbergs bestånd är kanske inte alltid den bild som förmedlas och som de flesta känner till. Dessutom verkar skillnaderna mellan attraktiva och dåliga köpcentrum bli ännu större i framtiden och det är felaktigt att dra dem alla över en kam.  Ett intressant tecken på just denna skillnad finns i Atrium Ljungbergs rapport i veckan. Visserligen har man i kvartalet tvingats ta kundförluster när detaljister gått omkull men bolaget skriver samtidigt att ”omsättningsutvecklingen har varit positiv på bolagets handelsplatser och hyrestillväxten är fortsatt god” inom området. Det är nog inte alla innehavare av köpcentrum som kan rapportera något motsvarande för närvarande. Lyckas Atrium Ljungberg dessutom med sin satsning på att förvandla köpcentrum till mer av ”sociala mötesplatser” med biografer, vårdinrättningar mm kan det bli riktigt spännande.

Infrea säljer bästa affärsområdet. När ett bolag säljer det lönsammaste och snabbast växande affärsområdet brukar det av naturliga skäl inte vara en optimal nyhet men när nu Infrea (bevakat av TradeVenue) just gör det och säljer ett av sina tre affärsområden – Brandskydd - finns det enligt min mening skäl att tänka lite annorlunda. Dels ägde Infrea bara 52% av aktierna i Brandskyddsteamet och kunde av olika skäl inte köpa resten och därmed få tillgång till kassaflödet. Dels fick man mycket bra betalt när man nu sålde sina aktier till Industrikapital (180 MSEK efter lösen av förvärvslån och transaktionskostnader) efter att bara ha ägt bolaget sedan 2016. I och med att en försäljning varit på gång ett tag finns det också skäl att tro att Infrea vet vad man ska göra med pengarna och redan identifierat nästa steg i uppbyggnaden av gruppen till en infrastrukturkoncern. I samband med vår analys av Infrea i mars bedömde vi att bolaget hade ett förvärvsutrymme om 150 MSEK, vilket nu alltså mer än fördubblats. Tyvärr kommer dock den ordentliga vinstförbättring i koncernen som vi räknat med under 2019 skjutas på framtiden.

Marginaltapp i Dustin. Ett av börsens mest snabbväxande och intressanta bolag att följa tycker jag IT-återförsäljaren Dustin är. Genom en blandning av breddat produktutbud av både egna och andras varumärken samt expansion till nya geografiska marknader har bolaget under de senaste åren ökat omsättningen med ca 10% per år. I veckan kom rapporten för Q2 som visade på en tillväxt om hela 18% (varav nästan 8% organiskt) men en justerad rörelsemarginal som sjönk något till 4,8% (5,3) till följd av låg kundaktivitet under julen samt en försäljningsmix med en hög andel nytecknade publika avtal och en lägre andel projektrelaterade intäkter. Inom parentes hedrar det Dustin att de anger ett justerat rörelseresultat och marginal som tar hänsyn till de positiva effekterna av lägre resultatbaserade tilläggsköpeskillingar, vilka återförts till resultaträkningen. I många bolag kommer sådana intäkter bara fram i en not långt bak i redovisningen och blåser upp det redovisade resultatet. Däremot är det naturligtvis inte bra om de av Dustin förvärvade företagen i längden inte fullt lever upp till uppsatta mål efter övertagandet.  Hur som helst, den sämre marginalen i kvartalet fick aktien att gå ned ett par procent under rapportdagen. men Det ska dock beaktas att aktien innan dess i år stigit med nästan 20%. Dustin är ingen billig aktie efter förra årets och årets uppgång med ett uppskattat P/E-tal på innevarande räkenskapsårs vinst om ca 19x, men hur många företag klarar av motsvarande tillväxt? Även om marginaltappet var lite av ett bakslag är i alla fall jag beredd att acceptera förklaringarna och tro att detta inte var något trendbrott.

Lyckade introduktioner. Miljöteknikbolaget Triboron har backat lite från sin toppnotering men har ändå fördubblats sedan sin notering veckan innan och teknikbolaget Teqnion har också fått en bra start på med en uppgång på mer än 70 %. Årets hittills största emission Karnov Group fick även den en bra start när aktien i torsdags började handlas (detta till skillnad från min bedömning då jag avrådde från att teckna till följd av värdering och en balansräkning som lämnar mycket i övrigt att önska) men halkade under fredagen tillbaka. Hur som helst är det glädjande med några framgångsrika noteringar när kön av bolag som vill till börsen inte verkar minska. I veckan meddelades t ex att John Mattsson Fastighetsföretagen ska noteras i juni och Stockholmsbörsen får därigenom ytterligare ett fastighetsbolag inriktat på hyresbostäder. På tal om noteringar pågår i USA som bekant förberedelserna inför noteringen av Uber som förväntas ske den 10 maj. Bolaget och dess rådgivare har ännu inte avslöjat hur mycket pengar man ska ta in och vad värderingen av hela bolaget uppgår till men enligt de senaste mediarapporterna kommer det att bli 10 mdr USD till en värdering av 90-100 mdr USD!!!!  Det vill till att riskviljan består.

Trots en avkortad vecka innehåller veckan massor med spännande rapporter från tungviktare som Ericsson, Handelsbanken och Sandvik men även från många mindre bolag som Byggmax, Qliro och Beijer Electronics.  Välkommen till en ny och spännande vecka och Glad Påsk!!!

 

Claes Vikbladh

claes@tradevenue.se

 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.