Analys
3 Oct, 2021

Veckobrev v40

Kraftigt stigande olje-, kol- och andra energipriser håller på att segla upp som ett av de riktigt stora orosmolnen. Detta gäller också Kina med fabriker i landet som tvingas stänga helt eller delvis och därmed sätter press på globala leveranskedjor. Att skuldtaket i USA har höjts genom att förlänga budgetåret och att Evergrande verkar kunna hanteras internt i Kina utan att bli en katastrof utgör en viss kompensation. En nedgång i veckan på 2,6% för OMXS30 och 2,9% för OMXSSPI, som följer på flera veckors lägre indexnivåer är ingen skojig utveckling. Men det gäller som alltid att sätta det lite i perspektiv. Aktiemarknaden är 7-8% från all time high för knappt två månader sedan. Knappast någon katastrof efter vårens och sommarens uppgångar!! Företagsaffärerna fortsätter också med oförändrad kraft när bland annat det för knappt två år sedan anonyma meddelandetjänstbolaget Sinch klämmer i och gör ett förvärv för nästan 17 MdSEK!!!
 
Få sitt lystmäte av förvärv. Den som tycker om förvärv och att de automatiskt är värdeskapande kommer att få sitt lystmäte om man tecknar sig för börsaktuella Storskogen. Bolaget har med en historisk organisk tillväxt om några procent gått från en omsättning 2018 på 3,3 MdSEK för att enligt min prognos omsätta över 17 MdSEK i år. Förvärv av 43 bolag i en rad länder enbart under första halvåret och med ett 10-tal avsiktsförklaringar talar sitt eget språk. Det är också en i sammanhanget stort företag som noteras med ett värde på 64 MdSEK efter emission (enligt uppgift det tredje största som noteras på Stockholmsbörsen). Erbjudandet omfattar aktier för sammanlagt 15,4 MdSEK (inkl övertilldelningsoption) varav ca 50% avser försäljning av befintliga aktier och resten av en nyemission. Med ca 150 förvärvade bolag i sju olika länder inom vitt skilda branscher är detta inget lätt konglomerat att analysera eller snarare en omöjlig uppgift. Även om koncernen är uppdelad i tre områden – Tjänster, Handel och Industri – är det svårt att hitta något genomgående tema i förvärven förutom att 97% av bolagen uppges vara lönsamma. Att det finns undantag och att alla förvärv inte blir framgångsrika – även för Storskogen - har Dagens Industri förtjänstfullt redogjort för. Hur som helst det som en investerare köper är således företagsledningens förmåga att göra bra förvärv och att fortsätta utveckla dessa. Men även i jämförelse med etablerade serieförvärvare med en betydligt längre historik som Addtech, Indutrade och Lifco framstår värderingen som utmanande (EV/EBITA på årets vinst om 35x enligt min hemsnickrade prognos), vilket skulle betyda en premie till dessa. Akademiska studier på 1970-talet (när undertecknad fick sin utbildning) visade på att majoriteten av alla förvärv misslyckas bland annat på grund av kulturella skillnader och att den entreprenöriella glöden minskar efter förvärv. Det är möjligt att företagsledningarna nu är så mycket skickligare på att förvärva än de var på den tiden, att due diligense processerna är så mycket mer effektiva, räntorna lägre, inga goodwillavskrivningar och skyhöga multipelarbitrage.  Jag betvivlar … men det blir en intressant temperaturmätare i en vecka när dessutom ovanstående framgångsrika serieförvärvare tillhör några av de aktier som tagit mest stryk i veckans turbulens med nedgångar på 5-7%. Med 70% av Storskogens erbjudande  garanterat av en räcka stora institutioner och nio investmentbanker kommer säkert detta att flyga också. Men jag avstår.
 
Ännu en notering med förvärv på agendan. Via förvärv har Nordisk Bergteknik vuxit och är enligt egen uppgift norra Europas största aktör med helhetserbjudanden inom berghantering och grundläggning, verksamma i både Sverige och Norge. Efter att Pegroco Invest 2016 köpte ett bolag som nu utgör  grunden till dagens Nordisk Bertgteknik finns nu 16 operativa enheter (varav fyra bolag hittills har tillkommit under 2021 och fler är på väg efter avsiktsförklaringar) och med en av mig uppskattad proformaomsättning under 2021 om knappt 2 MdSEK. Detta kan jämföras med en omsättning om ca 0,5 MdSEK så sent som 2018. Till skillnad från ett förvärvskonglomerat som Storskogen finns det här en hel del stordriftsfördelar i form av inköp, kunskapsutbyten, resursfördelning och lägre administrativa kostnader. Emissionen i samband med noteringen ska ge drygt 500 MSEK för att lätta på skuldbördan och stärka krigskassan. Till det ska läggas en mindre post som huvudägaren Pegroco säljer. Med kunder inom infrastruktur, bostadsbyggande med mera är man inne på områden med ett växande behov men med ett stort beroende av offentliga investeringars storlek. En justerad rörelsemarginal (EBIT) om 6,5% under första halvåret (som är den högsta redovisade under en tidsperiod som finns med i prospektet) skvallrar dock om en konkurrensutsatt marknad men detta gäller ju stora delar av entreprenadmarknaden.  Även om värderingen är en helt annan än i fallet med Storskogen (EV/EBIT på årets proformasiffror om ca 12-13x enligt min enkla kalkyl) och det borde finnas en hel del synergivinster skulle jag velat se lite mer historik för att vilja vara med. Med 45% av erbjudandet tecknat av investerare med god kvalitet och med historiken i färskt minne från bolag som Instalco eller Green Landscaping - vilka bägge lyckats bygga upp stora koncerner inom sina nischer genom förvärv – lär även denna notering lyckas.    
 
Att avveckla verksamheter. Något som jag tror de flesta av våra transaktionsintensiva serieförvärvare inte skänker så mycket tanke är vad som händer när en företag eller verksamhet börjar gå dåligt och det inte är ett alternativ att sätta in nya pengar för att vända utvecklingen. Om man med hänsyn till kreditgivare och andra vill undvika att sätta ett bolag i konkurs återstår bara att ”pynta upp” för att lägga ned verksamheten. Jag kommer att tänka på det när Concejo (bevakat av TradeVenue) i veckan medddelade att deras dotterbolag Firenor International ska avveckla installations-/entreprenadverksamheten och koncentrera verksamheten på att leverera brandskyddssystem.  Kostnaden för denna avveckling bedöms till 110 MSEK. Detta efter att Firenor enbart under årets första sex månader förlorat ca 40 MSEK inklusive strukturkostnader då man försökt vända utvecklingen. Med tanke på att den avvecklade verksamheten ”bara” omsatte 100 MSEK får man en liten påminnelse om vad ett felaktigt förvärv kan kosta.
 
Trögare på noteringsfronten. Facit för de tre små nykomlingarna på Firts North i veckan Aprendere, F-sport, och Albert blev inget vidare med nedgångar på 25-35% för de två första och en marginell uppgång för den senare. Medcinteknikbolaget Occlutech beslut i veckan att dra tillbaka sin planerade notering är väl också ett tecken i tiden. Detta ”trots ett väl övertecknat erbjudande” var det enligt styrelsen ändå inte tillräckligt för att ”säkerställa en tillfresställande handel”. Vad gäller riktade emissioner har också aktiviteten i veckan varit större än på länge. Förutom ovan nämnda Sinch som för att finansiera ovanstående affär tryckte på bankomatknappen och tog ut närmare 7 MdSEK var det åtminstone sex mer eller mindre kända noterade emittetenter (jag har säkert missat någon) som tog in belopp på allt mellan 35-650 MSEK. Är det bara ett sammanträffande eller börjar allt fler känna att penningkranen håller på att skruvas åt och att det gäller att passa på och ta in pengar? 
Vad gäller rapporter fortsätter det att vara tyst bortsett från Dustin med brutet räkenskapsår. Men veckan därpå brakar det loss med Q3-rapporterna. På onsdag är det så dags för noteringen av Storskogen, vilken kommer att följas noga med tanke på storleksordningen och de minst sagt olika analytikerkommentarerna.  Och i veckan avslutas anmälningsperioden för den upphaussade telefonboksappen Truecaller med en prislapp på mellan 17- 21 MdSEK och Byggfakta med nästan lika hög värdering väntar runt hörnet. Mer nyheter om Volvo Cars notering kanske också kan förväntas i veckan. Med allt som är på gång har vi inte tid med någon börskrasch. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!
 
Claes Vikbladh
 
 
 
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.