Nyhet
12 Dec, 2023

VIAPLAY: GER VILLKOR FÖR EMISSIONER INFÖR EXTRASTÄMMA

Uppdaterad:
12 Dec, 2023

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Viaplay meddelar nu villkor i den företrädesemission som aviserades i det rekapitaliseringsprogram och operationella förbättringsåtgärder som kommunicerades den 1 december.

Enligt kallelsen till extra bolagsstämma som ska hållas den 10 januari ska sammanlagt 870.344.684 B-aktier emitteras till teckningskurs 1 krona per aktie, vilket alltså ger en bruttolikvid om lite drygt 870 miljoner kronor.

Viaplays aktieägare kommer att erhålla elva teckningsrätter för varje aktie som innehas på avstämningsdagen oavsett vilket aktieslag som innehas. En teckningsrätt kommer att berättiga innehavaren till teckning av en ny B-aktie.

Avstämningsdagen för fastställande av rätten att erhålla teckningsrätter ska vara den 17 januari 2024. Teckningsperioden kommer att löpa från 19 januari 2024 till och med 2 februari 2024, eller den senare dag som beslutas av styrelsen.

Meddelande om företrädesemissionen kommer att fullföljas förväntas publiceras omkring den 9 februari 2024, i samband med det planerade offentliggörandet av fullföljandet av rekapitaliseringen.

Vad gäller villkor för den riktade nyemissionen och skuldkonverteringsemissionen i rekapitaliseringsprogrammet är de följande: Upp till 3.129.655.316 B-aktier ska emitteras i den riktade nyemissionen, vilket medför en bruttolikvid om drygt 3,1 miljarder kronor, och upp till 500.000.000 B-aktier ska emitteras i skuldkonverteringsemissionen.

Aktierna ska tecknas och betalas senast den 9 februari 2024.

Som tidigare meddelats har Canal+ och PPF båda ingått teckningsåtaganden om att delta i emissionerna och de kommer att inneha 29,3 procent vardera av aktierna respektive rösterna i Viaplay efter genomförandet av den planerade riktade nyemissionen, skuldkonverteringsemissionen och företrädesemissionen.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.