1 Mar, 2018

Kommentar kring Plejds bokslutskommuniké 2017

Igår kom Plejds bokslutskommuniké. Utfallet var ungefär som jag förväntade mig: lägre nettooms än marknadens förväntan, men positiva tongångar i VD-ord. Min tro var att dessa skulle slå ut varandra, men med en nettoomsättning på 10 mkr hade jag nog gissat på en betydande nedgång. Men det är återigen produktionen som håller tillbaka omsättningen, och detta har bolaget en rimlig förklaring till, och en rejält ökad produktionstakt för 2018 har redan garanterats eftersom Scanfil har tagit upp produktionen i ytterligare en fabrik vilket kommer att börja ge resultat senare under året.

Att bolaget visade vinst redan nu, trots kommunikationen om att fokus ligger 100% på tillväxt, var så klart jättestarkt. Kassan var stark redan innan Schneiders intåg, runt 15-20 mkr (kommer inte ihåg exakt). Och nu kommer de alltså ha över 80 mkr i kassan, samtidigt som de går plus minus noll eller bättre. Otroligt lovande och tryggt.

Att aktien skulle gå upp 10% på rapporten trodde jag däremot inte. Förmodligen är det Babaks uttalande kring orderingången som står för detta: "Försäljningen fortsätter att växa kraftigt och nuvarande orderbok om ca 31 MSEK tillsammans med utförda leveranser i januari uppgår redan till mer än nettoomsättningen under föregående räkenskapsår."

Detta uttalande kräver dock att man läser ganska noggrant och tänker på vad man läser. Många tolkade detta på olika sätt. Jag har tänkt igenom det, och i morse mailade jag Babak och frågade om jag tänkte rätt, och det gjorde jag. Så här ligger det till:

Perioden okt till mitten av feb: Ökning orderbok 25,6 mkr (31-5,4) + 9,9 nettooms Q4. Om vi sen antar att det inte skett någon sekventiell tillväxt under denna period över huvud taget (vilket är ganska osannolikt med tanke på den enorma sekventiella tillväxten fram tills dess) så innebär det 5 mkr nettooms under jan till mitten av feb. Totalt ger detta en efterfrågan (ej att blanda ihop med nettoomsättning, men som ska korrelera när produktionen kommer ikapp) om 40,5 mkr, dvs 9 mkr/mån (40,5/4,5). Detta gör att jag förväntar mig en ordertakt på minst 10 mkr/mån för tillfället. 

I övrigt var det många positiva saker i rapporten: 
- "För Bolaget innebär det en ägare där vi ser stora kommersiella, erfarenhetsmässiga och tekniska synergier på både kort och lång sikt.", ang. Schneiders intåg i Plejd.
- "Förvärvet av Pluspole AB tillför Bolaget ett fantastiskt team bestående av ca tjugo utvecklingsingenjörer. Plejd har alltid haft sin spetskompetens på mjukvarusidan, hårdvara och egna produkter har dock blivit en central del i vårt utbud och det är således av yttersta vikt att vi har den kompetensen i bolaget. Vi växer kraftigt och det är en tuff marknad att hitta duktiga utvecklare så förvärvet ger oss en stark och kompetent hårdvaruavdelning och säkerställer en viktig pusselbit i vår tillväxtresa."
- "Bolaget har fem produkter i olika skeden av utveckling för lansering under 2018."
- "Lansering i Norge och Finland" under året.

Min analys finns här, och min produkt- och konkurrensanalys här.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.