5 Jul, 2018

År 2049 kommer det inte längre finnas några hyresrätter

 

Hyresrätten kommer dö

 

Visst låter det dramatiskt? Det är det också och även om vi sannolikt aldrig kommer bo i en hyrd lägenhet inser vi att för att bostadsmarknaden skall fungera så måste det finnas olika alternativ. Det är samma sak med resten av sakerna här i världen; variation och omväxling är både roligt och nödvändigt. När det kommer till bostäder är det dessutom viktigt att alla kan ha ett hem de trivs i. Vissa vill inte investera och köpa och vissa kan eller får inte köpa sin bostad. Därför är det viktigt att det finns både ägda bostäder och hyrda bostäder.

1990 var 60 % av alla bostäder i Stockholms län hyresrätter enligt SCB.. 2017 var samma siffra 36 %. Med den avtrappningen kommer samtliga hyresrätter vara borta år 2049. (Lite förenklat räknat men ni förstår principen.) 

 

1990

60 % hyresrätter

23 % äganderätter: 

17 % bostadsrätter

 

2017

36 % hyresrätter

24 % äganderätter

40 % bostadsrätter

 

Bakom siffrorna ligger såklart en kombination av utebliven nybyggnation av hyresbostäder och en våg av ombildningar men båda dem beror på det faktum att det inte är långsiktigt lönsamt att bygga eller äga nya hyresrätter i Sverige idag. För att förekomma alla er som sett hur dyra de nybyggda lägenheterna är så vill jag informera om att de oftast är förhandlade som preferenshyror vilket enligt mig är en helt värdelös kompromiss (likt resten av svensk bostadspolitik för övrigt). Presumtionsshyror är en avart som ska verka som någon form av ”marknadshyra light”. Ett stort problem för fastighetsägare är den här typen av nödlösningar som när som helst kan ändras om det politiska landskapet målas om. Vad som behövs är långsiktighet och en fri marknad med färre regleringar. Tyvärr har våra politiker lyckas indoktrinera svenska folket att det inte går att ha en fri marknad när det kommer till bostäder. Inte hyrda bostäder i alla fall. De allra flesta länder i världen har hyror som anpassats till tillgång och efterfrågan och det är mig veterligen ingen av dem som har köer ens i närheten av de svenska köerna. Men oroa er inte alla ni som står i kö. 2049 kommer det inte längre finnas några köer och ni kommer då att bli tvingade att köpa en lägenhet om ni ska flytta. Dags att börja spara med andra ord.

 

Läs mer om bostäder och bostadsbristen:

Halvera kön till hyresrätter

Varför har vi bostadsbrist?

 

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.