8 Jul, 2023

Avstämning nio år senare

Uppdaterad:
8 Jul, 2023

Jag har sett och tagit del av flera bloggare, twitterprofiler med flera som visat hur respektives H1 2023 har gått. Jag vill rikta ett stort tack till samtliga, då det är intressant men framför allt roligt att se respektives process utvecklas. Själv noterar jag hur mitt H1 2023 gått, men gör enbart mer ingående avstämningar vid årsskiften. Ett år visar föga i och med att jag har en strategi som är mer nära buy to build än att leta och identifiera eventuella investeringar i syfte att blott äga under en kortare tid. Mer viktigt hos mig är att studera treårstrenden i allmänhet, men femårstrenden i synnerhet. Det är först vid sistnämnda som det tydligt, svart på vitt, framgår om investeringsstrategin bär frukt eller ej. 

Jag bytte strategi från en tidigare mer renodlad värdefokuserad till en mer utdelningsfokuserad, om än med en inte så liten touch av ”värde”, sådan i samband med att jag emigrerade från min husbank till Avanza våren 2014. Sedan dess har min portfölj vuxit med cirka 154 %, vilket har varit något bättre än flera av de index som jag brukar ”jämföra” med. 

AVA

Såklart gläds jag över utvecklingen, men är fullt införstådd med att ju längre jag håller på, desto mer talar forskning för att jag kommer bli omsprungen av framför allt OMX SGI och ett globalindex. Emellertid finner jag investeringar så roligt och så berikande (no pun intended) att jag är beredd att det får ”kosta” lite i en eventuellt förlorad alternativavkastning (jmfr. de som lägger Y pengar på X hobby). Förstå mig rätt, för jag är inte beredd att fortsätta enligt inslagna strategi om det under de kommande perioderna visar sig att portföljens utveckling har en rak söderut gående riktning relativt att äga ett par, tre, fyra olika indexfonder/ETF:er. Om det skulle hända är det viktigt att vara radikalt ärlig med och mot sig själv. De index jag först och främst ställer min portfölj mot är dels OMX SGI, dels DJ World Index. Jag har även med andra index, såsom Nasdaq, men det är mer för att se och följa. Givet hur väl nämnda har utvecklats torde jag överväga att investera i t.ex. Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF (acc. eller dis.) eller dylikt.

Femårsperioder (juni-juni)

FemårsperiodPortföljenOMX SGIDJ World Index
2014-201961,0%40,09 %21,2 %
2015-202029,08 %22,49 %19,18 %
2016-202196,61 %91,51 %73,99 %
2017-202248,38 %31,73 %28,95 %
2018-202366,16 %63,09 %40,13 %

Som framkommer har portföljen vid samtliga perioder presterat bättre än såväl OMX SGI som DJ World Index.   

Under samma tid har utdelningarna, från räkenskapsåret 2014 och därmed mig tillhandahållna 2015 fram till och med 31/12 2022, vuxit med 766,8 %. Beträffande 2023 års utdelningar visar prognoserna att förra årets kommer att slås, men då det rör sig om prognoser och att nämnda utdelningar än så länge är preliminära vill jag inte ta ut något i förskott, ty minnena från 2020 är färska i minnet. 

Jag fortsätter ständigt att fördela tid och energi på de faktorer jag kan påverka och primärt fokus är (investerings)processen; hur investerar jag? Varför? Vilka lärdomar kan jag ta och hur kan jag laga för att dels förädla det jag idag gör bra, dels utveckla det som jag idag gör mindre bra?  Et cetera. 

Beträffande att se, ”jämföra” (sig) med mera är det viktigt att alltid utgå från sig själv och sin egen livssituation. Se, läs och lyssna till andra, men var medveten om hur du tar åt dig av det förmedlade. Det handlar inte om störst könsorgan på savannen – det handlar om att skapa bästa möjliga avkastning till minsta möjliga risk. Vidare handlar det också om det egna välbefinnandet – du ska må bra och kunna verka såväl i arbetet som vardagen, men såklart också kunna sova gott. Är din melodi ETF:er och fonder? Är det vad som passar ditt kynne och din nuvarande livssituation? Troligtvis kommer du inte vinna ovan nämnda…. ”tävling”, men det gör ju ingenting för ännu en gång; det är inte en tävling – det är ett maratonlopp där du bestämmer när, hur och varför du vill sluta. Du svarar enbart inför dig själv och ingen annan. Glöm inte det när du ständigt ser samt hör hur profil, bloggare, professionell investerare med flera berättar om sin utveckling. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.