6 Sep, 2020

Baozun - Kinas Shopify

Baozun kallas ofta för ”Kinas Shopify”, eftersom båda företagen tillhandahåller tjänster/plattform för att skapa webbplatser och supporttjänster för att hjälpa till att starta och även ”skala” online-detaljhandeln. Liksom Shopify har Baozun en stor potential att bli en vinnare på lång sikt inom e-handelsutrymmet, även om det finns några viktiga skillnader mellan företagen.

Medan Shopify började fokusera på att tillhandahålla service till småföretag och sedan dess har ökat sin kundbas bland stora företag, består Baozuns kärnkundbas av stora västerländska varumärken som vill verka på Kinas onlinedetaljhandelsmarknad. Det kinesiska e-handelsföretaget har stora varumärken, såsom Nike, Microsoft, Adidas och Tapestry-ägda Coach bland sina kunder, och verksamheten är på väg för fortsatt tillväxt eftersom fler stora västerländska varumärken går med på sin plattform och med det utökar sin verksamhet.

På sin hemsida för investerare har de publicerat denna video (2 min & 27 sek), som övergripande presenterar bolaget och dess verksamhet. Även om den är simplifierad är den matnyttig.

Baozun genererar intäkter från abonnemangstjänstpaket och genom en liten procentsats från försäljningen genom sin plattform. Att hjälpa stora västerländska varumärken att bygga online-detaljhandelsföretag i Kina är en attraktiv nisch, men det är inte företagets enda tillväxtmöjlighet. E-handelstjänsteleverantören börjar fokusera på att lägga till fler kinesiska varumärken i sin kundbas samt försäljning och resultatet kan öka om Baozun kan etablera sig som en toppplattform för små och medelstora företag i landet.

Kinas ekonomi spås, om än med många hinder på vägen, stark tillväxt under de kommande decennierna med hundratals miljoner människor som potentiellt går in i landets medelklass och med det driver en snabb tillväxt inom konsumentsegmentet. Forskning från eMarketer uppskattar att den kinesiska detaljhandelsmarknaden växte med 27 % förra året och uppgick till 1,94 biljoner dollar och står för ungefär 55 % av de totala globala e-handelsutgifterna. Utöver detta finns även 2020 års rapport från Digital, som rapporterar om att e-handel, närvaro på internet et cetera enbart är i sin linda och att en fortsatt, kraftig, tillväxt är att vänta. För mer ingeånde om denna rekomenderar jag den sammanfattning Professor Kalkyl skrev på sin eminenta hemsida under lördagen.

Baozun är redan lönsamt och dess expertis med lokalt skräddarsydd e-handelsprogramvara och dess möjligheter med både stora utländska varumärken och inhemska företag pekar mot stor tillväxtpotential.

Vad som även lockar är att Baozun inte, fullt ut, konkurrerar med Tencent, JD samt Alibaba, utan istället har bolaget ett interagerande med dem, såsom att Baozuns finns via WeChatt (ägs av Tencent). Således är det en ”win-win” för alla parter. Emellertid finns alltid risken att någon av ovan jättar antingen utvecklar en egen produkt i syfte att konkurrera, eller förvärvar detta ”kinesiska Shopify”. Denna fara är förvisso inte stor, likväl fullt realistisk. Dock kan en verksamhet likt Baozuns/Shopifys inte skapas bara sådär, utan jag tror att den största risken är att ledningen inte agerar klokt och korrekt.

När diverse nyckeltal på den eminenta tjänsten Börsdata studeras framkommer följande.

VPA har, sedan 2015, vuxit med 150 % medan omsättning/A vuxit med 112 % samt EK/A utvecklats med 42,5 %. Som framkommer är det ett växande bolag och som går med vinst.

En viktig del att studera är bruttomarginalen och här framkommer att bolaget just nu ligger på cirka 62 % och snittet de senaste 7 åren har varit 49,7 %. Att se en stigande bruttomarginal för ett bolag som ämnar att växa, och det snabbt, är en styrka.  

Vad får man betala för att få vara en delägare i nämnda bolag? Till en kurs om ca $39 är P/E 197, medan P/S är 6,9 och P/B 20. Beträffande PEG-talet ligger det på -11,4.

En risk som jag alltid har med mig är att det är Kina. Tyvärr har vi fått bevis på att det inte alltid är rent mjöl i påsen (lex Luckin’s Coffee) hos alla bolags räkenskaper och även om jag tror att så inte är fallet hos Baozun finns alltid risken. Det är, som bekant, skillnad på tro och fakta.

För närvarande äger jag inte aktier i bolaget, men jag lockas, den höga värderingen till trots, av det. Tills vidare låter jag det ligga på min bevakningslista. Detta, tillsammans med Jumia (som jag tidigare har skrivit om), kan om ett par år ha visat sig vara ett par fina bolag att äga, itsället för att ha på bevakningslistan... 

Äger du Baozun? Tankar?

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.