4 Sep, 2023

Brunello Cucinelli – H1 2023

Uppdaterad:
24 Jan, 2024

Bolag verksamma inom lyxvaror tilltalar mig, inte minst för den psykologiska aspekten som är närvarande. Såklart spelar även kvalitén på varorna en viktig roll, likväl ska den psykologiska faktorn om att människor vill ha lyxprodukter för att inte bara skämma bort sig själva, utan också för att kunna visa upp nämnda för andra. Syftet, oftast på ett undermedvetet plan, är att visa hur lyckad och framgångsrik individen är (jmfr. att vinna flockens gunst och därmed stärka sin roll i stammen). Att det rör sig om en imaginär bild av vad som verkligen spelar en roll glöms snabbt bort av de som ständigt jagar och suktar efter lyxens aromer. 

Jag äger aktier i Kering, LVMH samt Moncler. Ett bolag jag följt det senaste året är Brunello Cucinelli, som den 29 augusti släppte sin halvårsrapport. Jag har tidigare skrivit om bolaget i dess allmänhet, men om dess grundares, Brunello Cucinelli, bok The Dream of Solomeo i synnerhet.

Rapporten var inget annat än stark och bolaget växer med tvåsiffrigt procentuella tal på samtliga geografier. Detta är starkt, inte minst då andra bolag verksamma inom sektorn visat och kommunicerat en avmattning på framför allt den amerikanska geografin. Vad som utmärker sig är den kraftiga tillväxten i Asien, där Kina och den kinesiska marknaden är den viktigaste parten. Kashmir tycks vara mycket eftertraktat och bolaget kommunicerar att de ser en fortsatt hög efterfrågan. Detta trots att dess marknadsposition fortfarande är ”.. still limited”. Givet att inget ändras bedöms framtiden för bolaget på denna geografi inget annat än ljus.

Jämfört med samma period föregående år, det vill säga H1 2022, blev utvecklingen följande. 

 H1 2023H1 2022 
Omsättning€ 543,942 miljoner€ 415,357 miljoner+30,9 %
EBITDA€ 154,808 miljoner€ 119,952 miljoner+29 %
Rörelseresultat € 87,693 miljoner€ 75,272 miljoner+15,5 %
Resultat före skatt€ 85,264 miljoner€ 69,696 miljoner+22,3 %
Periodens resultat€ 66,687 miljoner€ 50,571 miljoner+31,8 %

Givet ovanstående, men även näst följande nedan utdrag från presentationen, bedöms ordvalet ”excellent” mer som en eufemism än adekvat. 

”The first half of 2023 ended with excellent results both in terms of sales and profits. Globally, we believe that there is a strong demand for ready-to-wear displaying high quality and craftsmanship, with a special focus on the exclusivity and rarity of these items. All this translates into great satisfaction for the ’positioning of our brand’ at the top of the luxury pyramid.” (B. Cucinelli)

Studeras hur intäkterna var fördelade per geografi framkommer nedan. Som tydligt framkommer växer Asien, som ovan nämnts, mycket kraftigt. 

Brunello Cucinelli – H1 2023
Brunello Cucinelli rapportkommentar

Brunello Cucinelli visar att de är ett (lyx)bolag som har ett tydligt fokus och exekverar enligt en fastställd strategi. Sin nisch med och mot kashmir förefaller vara lyckosam och givet all tillgängliga data talar lite för att tillväxten kommer att stanna av, snarare tvärtom. 

Oavsett hur mycket jag tilltalas av bolaget gäller detsamma inte för aktiens värdering. Absolut är pris vad du betalar, värde vad du får, likväl är värderingen för hög. På rullande tolv månader handlas aktien (kurs € 76,2) till ett P/E om 54 och EV/EBIT 31,1. Det är lägre än de senaste två åren, likväl finner jag det högt i såväl relativa (LVMH; Moncler m.fl) som absoluta tal. 

Finanserna ser mycket stabila ut med en låg skuldsättning om 0,12 X EBITDA, alternativt 2,8 %, och i samband med rapporten utannonserade bolaget även att återköpsprogrammet är godkänt och därmed implementerbart. Allt annat lika vittnar det om att bolaget bedömer sina finanser som straka samt att aktien är undervärderad alternativt rimligt värderad. 

Bolaget lockar, men inte aktiens värdering. Jag ser det stabila och över tid stigande kassaflödet, de stabila marginalerna et cetera, men detta till trots kan jag inte förmå mig att investera till nuvarande värdering. Med det sagt tror jag att detta är ett av de bolag då det sällan kommer vara ”billigt” och att det mer är att applicera ”buy & cry once”-attityden. 

När detta inlägg skrivs äger jag inga aktier i Brunello Cucinelli. Viktigt är att göra sin egen analys och allt du läser på denna blogg inte ska ses som rådgivning. Eget ansvar och allt det där…

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.